Ödev Arşiv

Daha Fazla
Üyelik Kampanyası

Word Dosyaları Arama Sonuçları:

Başlık: edebiyatdersi
Dosya Türü: DOC

... örnek metinler üzerinde ... Herhangi bir metin üzerinde belli başlı ses olayları ses düşmesi ... Haber ve dilek kipleri ile ilgili ...
Dosya Türü: DOC

2504 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Türkçe dersi Atatürkçülük ile ilgili ... 38-Türkçedeki ses olayları ... metinler üzerinde ...
Başlık: ucc.emu.edu.tr
Dosya Türü: DOC

... sanat ve edebiyat alanındaki metinler üzerinde yapısal ve ... ile ilgili alanlarının ... Harf Hece Türkçe Hece Yapısı Ses olayları Parça ...
Dosya Türü: DOC

Cümle türleri cümle tahlili ve metinler üzerinde ... Türkiye Türkçesinin Ses ... dilin kazanılması ve kullanılması ile ilgili ...
Dosya Türü: DOC

... çeşitli ses olayları ... Türkçe Sözcüklerdeki Başlıca Ses Değişmeleri 16 Metinler Üzerinde ... Eğitim ve öğretim ile ilgili temel ...
Dosya Türü: DOC

Türk Milli Eğitiminin amaçlarının 1739 sayılı Temel Eğitim Kanununun okunup incelenmesi. ... ile ilgili okul ve sınıf ... ses olayları hakkında bir ...
Dosya Türü: DOC

Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili ... ses olayları. ... örnek metinler üzerinde incelenmesi.
Dosya Türü: DOC

ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ SAYISININ FAZLA OLMASI DURUMUNDA AYNI KONULAR METİNLER ... ses olayları ses ... ile ilgili bir araştırma ...
Dosya Türü: DOC

... Harflerin tanıtılması ile ilgili ... Türkçenin ses özellikleri Türkçede ses olayları ... arasından seçilen seçme metinler üzerinde farklı inceleme ...
Dosya Türü: DOC

Geçmişten günümüze insanlığın ortaya koyduğu uygarlıkların incelenmesi ... ses bilgisi ünlüler ünsüzler ses olayları ... Felsefe ile ilgili ...
Başlık: fen.cu.edu.tr
Dosya Türü: DOC

... Ünsüzlerle ilgili ses olayları ve ... Osmanlıca genel bilgileri ve Osmanlıca metinlerin kavranması ile ilgili ... Metinler üzerinde ses ...
Dosya Türü: DOC

... ünlü ve ünsüzlerin özellikleri Türkçedeki ses olayları ses ... Noktalama Kompozisyon ile ilgili genel ... ilgili örnek metinler ...
Dosya Türü: DOC

Kavram kurmaca metinler ... geleneksel dil bilimi ile modern dil bilimi yöntemleriyle ilgili sorunların ... çeşitli ses olayları benzetme ...
Başlık: erzincan.edu.tr
Dosya Türü: DOC

Erzİncan Ünİversİtesİ. fen edebİyat fakÜltesİ tÜrk dİlİ ve edebİyati bÖlÜmÜ
Dosya Türü: DOC

... bilgilendirici metinler yazınsal ... ses bilgisi ünlüler ünsüzler ses olayları Türkçenin ses ... Öğretim Teknolojisi ile ilgili ...
Başlık: mehmetsarisac
Dosya Türü: DOC

Türemesi ve ünlü daralması gibi ses olayları gösterilir ... Yazıdaki ses olayları ile ilgili kurallar ... hoşgörü ve çalışkanlıkla ilgili metinler.
Başlık: edebiyatdersi
Dosya Türü: DOC

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi ile ilgili ölçme ... örnek metinler ... Herhangi bir metin üzerinde belli başlı ses olayları ses ...
Dosya Türü: DOC

Metnin tanımı ve metin türleri bilgilendirici metinler yazınsal ... ses bilgisi ünlüler ünsüzler ses olayları ... ile ilgili temel ...
Dosya Türü: DOC

Geçmişten günümüze insanlığın ortaya koyduğu uygarlıkların incelenmesi ... ses bilgisi ünlüler ünsüzler ses olayları ... Felsefe ile ilgili ...
Dosya Türü: DOC

Atatürk ün Türk dili ile ilgili görüşleri ve ... dilimizin yapısında bulunan başlıca ses olayları ... örnek metinler üzerinde ses ...
Dosya Türü: DOC

Türk dilinin ses özellikleri ses olayları. 5. ... reklamlar ve gerçeklere dayalı değişik türde metinler üzerinde çalışırlar.
Dosya Türü: DOC

... Türk dilinin gelişim evreleri ses bilgisi ünlüler ünsüzler ses olayları ... değişik metinler üzerinde ... ile ilgili temel ...
Dosya Türü: DOC

Geçmişten günümüze insanlığın ortaya koyduğu uygarlıkların incelenmesi ... ses bilgisi ünlüler ünsüzler ses olayları ... Felsefe ile ilgili ...
Dosya Türü: DOC

4 Türkçedeki ses olayları . ... bilimsel metinler ile diğer metinler arasındaki farkı görebilme ... 5 Sesbilimi ile ilgili dilbilim terimlerinin öğretimi ...
Dosya Türü: DOC

... bilgilendirici metinler yazınsal ... ses bilgisi ünlüler ünsüzler ses olayları Türkçenin ses ... Öğretim Teknolojisi ile ilgili ...
1. Sayfadasınız
ses olayları ile ilgili metinler üzerinde incelenmesi ödevi, ses olayları ile ilgili metinler üzerinde incelenmesi ödevleri, ses olayları ile ilgili metinler üzerinde incelenmesi ödev, ses olayları ile ilgili metinler üzerinde incelenmesi ödev ara
ses olayları ile ilgili metinler üzerinde incelenmesi, ses olayları ile ilgili metinler üzerinde incelenmesi ödevi