Ödev Arşiv

Daha Fazla
Üyelik Kampanyası

Word Dosyaları Arama Sonuçları:

Dosya Türü: DOC

... dilin kazanılması ve kullanılması ile ilgili ... ses özellikleri ve ses olayları ... dünya edebiyatıyla ilgili metinler üzerinde retorik ...
Başlık: edebiyatdersi
Dosya Türü: DOC

... örnek metinler üzerinde inceleme araştırma. ... Herhangi bir metin üzerinde belli başlı ses olayları ses ... Haber ve dilek kipleri ile ilgili ...
Dosya Türü: DOC

Türkçenin ses özellikleri ve dilimizin yapısında bulunan başlıca ses olayları ... Seçilecek örnek metinler üzerinde ses ... yapılan dil ile ilgili ...
Dosya Türü: DOC

Hürriyet Kasidesi nin İncelenmesi. İntibah Romanı ile İlgili Düşünceler. ... ses olayları. ... Dönemle ilgili metinler üzerinde incelemelerin yapılması.
Dosya Türü: DOC

... ünsüzlerle ilgili ses olayları ses ... kitaplarından seçilen metinler üzerinde ... ile ilgili bir araştırma yapınız ve ...
Başlık: ucc.emu.edu.tr
Dosya Türü: DOC

... sanat ve edebiyat alanındaki metinler üzerinde ... Harf Hece Türkçe Hece Yapısı Ses olayları ... kaynak kişi ile ilgili sorunlar üzerinde ...
Dosya Türü: DOC

... ses bilgisi ünlüler ünsüzler ses olayları Türkçenin ses ... Felsefe ile ilgili ... içiçe birleşik cümle değişik metinler üzerinde ...
Başlık: mehmetsarisac
Dosya Türü: DOC

Yazıdaki ses olayları ile ilgili ... üzerinde durulan konu ile. ilgili az sayıda ... amaçları üzerinde durulur. Öğretici metinler ile ...
Dosya Türü: DOC

... maddeler üzerinde kısa açıklamalarda bulundu ve ... ögelerinin incelenmesi. 27-Cümle çeşitleri ile ilgili ... ses olayları hakkında bir ...
Başlık: fen.cu.edu.tr
Dosya Türü: DOC

... Ünsüzlerle ilgili ses olayları ve ... Osmanlıca genel bilgileri ve Osmanlıca metinlerin kavranması ile ilgili ... Metinler üzerinde ses ...
Dosya Türü: DOC

7.Dersin işleyişi ile ilgili ... birlikte kullanılıp kullanılmadığının metinler üzerinde ... belli başlı ses olayları ses düşmesi ...
Dosya Türü: DOC

Türk dilinin ses özellikleri ses olayları. 5. ... reklamlar ve gerçeklere dayalı değişik türde metinler üzerinde ... Yazılım mühendisliği ile ilgili ...
Başlık: inceedebiyat
Dosya Türü: DOC

... ünsüzlerle ilgili ses olayları ... yapılacak ve ders kitaplarından seçilen metinler üzerinde sözcükte anlam ... ile ilgili çalışmalarda ...
Dosya Türü: DOC

... ses bilgisi ünlüler ünsüzler ses olayları Türkçenin ses ... içiçe birleşik cümle değişik metinler üzerinde sözcük ve ... ile ilgili kavramlar ...
Dosya Türü: DOC

... çeşitli ses olayları ... Sözcüklerdeki Başlıca Ses Değişmeleri 16 Metinler Üzerinde Örnek ... öğretim ile ilgili temel ...
Dosya Türü: DOC

... ünlü ve ünsüzlerin özellikleri Türkçedeki ses olayları ses ... anlambilim ile ilgili ... ilgili örnek metinler üzerinde ...
Dosya Türü: DOC

... geleneksel dil bilimi ile modern dil bilimi yöntemleriyle ilgili ... ünlü ve ünsüz değişmeleri çeşitli ses olayları ... Metinler üzerinde ...
Dosya Türü: DOC

... Harflerin tanıtılması ile ilgili ... Türkçenin ses özellikleri Türkçede ses olayları ... seçilen seçme metinler üzerinde farklı inceleme ve ...
Dosya Türü: DOC

... istenen davranışlar dikkate alınarak örnek metinler ... ile ilgili bir konu ... açıklama ve bir paragraf üzerinde incelenmesi. 12 ...
Başlık: inceedebiyat
Dosya Türü: DOC

... maddelerinin oluşturulması ile ilgili Milli Eğitim ... ilgili ses olayları ses ... kitaplarından seçilen metinler üzerinde sözcükte ...
Dosya Türü: DOC

... ses bilgisi ünlüler ünsüzler ses olayları Türkçenin ses ... Felsefe ile ilgili ... içiçe birleşik cümle değişik metinler üzerinde ...
Dosya Türü: DOC

... ses bilgisi ünlüler ünsüzler ses olayları ... içiçe birleşik cümle değişik metinler üzerinde sözcük ... Sınıf yönetimi ile ilgili ...
Dosya Türü: DOC

Her hangi bir 10 sayfalık bir metin üzerinde belli başlı ses olayları ses ... Metinler farklı olmak ... incelenmesi konu ile ilgili ÖSS ...
Dosya Türü: DOC

... imlaya yansıyan ses olayları. 5 Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine geçişte ses değişmeleri ve metinler üzerinde ... İle İlgili Temel ...
Dosya Türü: DOC

... ses bilgisi ünlüler ünsüzler ses olayları Türkçenin ses ... değişik metinler üzerinde sözcük ve ... ile ilgili temel ...
1. Sayfadasınız
ses olayları ile ilgili metinler üzerinde incelenmesi ödevi, ses olayları ile ilgili metinler üzerinde incelenmesi ödevleri, ses olayları ile ilgili metinler üzerinde incelenmesi ödev, ses olayları ile ilgili metinler üzerinde incelenmesi ödev ara
ses olayları ile ilgili metinler üzerinde incelenmesi, ses olayları ile ilgili metinler üzerinde incelenmesi ödevi