Ödev Arşiv

Daha Fazla
Üyelik Kampanyası

Word Dosyaları Arama Sonuçları:

Başlık: edebiyatdersi
Dosya Türü: DOC

... örnek metinler üzerinde inceleme ... Herhangi bir metin üzerinde belli başlı ses olayları ses ... Anılarda bulunan ses olaylarının incelenmesi. IV.
Dosya Türü: DOC

... muhit ve edeb akımların metinler yoluyla incelenmesi ... ses özellikleri ve ses olayları ... dünya edebiyatıyla ilgili metinler üzerinde ...
Dosya Türü: DOC

5.Dersin müfredat programının incelenmesi ... bağlı edebi metinler hakkında ... metin üzerinde belli başlı ses olayları ses düşmesi ses ...
Dosya Türü: DOC

... ders programının incelenmesi ... ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ SAYISININ FAZLA OLMASI DURUMUNDA AYNI KONULAR METİNLER ... ünsüzlerle ilgili ses olayları ...
Dosya Türü: DOC

... ses olayları. ... Dönemle ilgili metinler üzerinde ... Bir bütün olarak cümle Bilgisi içine giren konuların topluca örnek metinler üzerinde incelenmesi.
Başlık: fen.cu.edu.tr
Dosya Türü: DOC

... Türkçede ünlülerle ilgili ses olayları ve sözcüklerin bu ses ... bunlarla ilgili metinlerin incelenmesi. ... Metinler üzerinde ses ...
Dosya Türü: DOC

... yazılmış bilimsel makale ve tezlerin incelenmesi ... Kavram kurmaca metinler ... ünlü ve ünsüz değişmeleri çeşitli ses olayları benzetme ...
Başlık: erzincan.edu.tr
Dosya Türü: DOC

Erzİncan Ünİversİtesİ. fen edebİyat fakÜltesİ tÜrk dİlİ ve edebİyati bÖlÜmÜ
Dosya Türü: DOC

... ünlü ve ünsüzlerin özellikleri Türkçedeki ses olayları ses düşmesi ... Züleyha Mesnevisi nin incelenmesi ... ilgili örnek metinler ...
Dosya Türü: DOC

... Eğitim Temel Kanunu ndan Türk Milli Eğitimin Amaçları ile Lise ve ilköğretim okulları Yönetmeliği nin ilgili ... incelenmesi ve ... üzerinde ...
Dosya Türü: DOC

... ses olayları ... Türk ve dünya edebiyatlarından seçilmiş parçaların incelenmesi. ... Metinler üzerinde çalışmalar.
Dosya Türü: DOC

... çeşitli ses olayları ... Sözcüklerdeki Başlıca Ses Değişmeleri 16 Metinler Üzerinde ... Bir Bakış Açısı ile İncelenmesi.
Dosya Türü: DOC

Ayrıca Türkiye Türkçesindeki ses olayları ve bunların ... ilgili olan kaynakları ... muhit ve edeb akımların metinler yoluyla incelenmesi ...
Dosya Türü: DOC

Geçmişten günümüze insanlığın ortaya koyduğu uygarlıkların incelenmesi ... bilgilendirici metinler yazınsal ... ses olayları Türkçenin ses ...
Başlık: fen.cu.edu.tr
Dosya Türü: DOC

... Türkiye Türkçesinin ses olayları Yazım kuralları Noktalama işaretleri Yazışmalar resmi yazılar yazışma uygulamaları. ...
Dosya Türü: DOC

Geçmişten günümüze insanlığın ortaya koyduğu uygarlıkların incelenmesi ... bilgilendirici metinler yazınsal ... ses olayları Türkçenin ses ...
Dosya Türü: DOC

Web-kurumsal.balikesir.edu.tr
Dosya Türü: DOC

... türevle ilgili ... ses bilgisi ünlüler ünsüzler ses olayları Türkçenin ses ... çatıları ve bunların anlam bakımından incelenmesi ...
Dosya Türü: DOC

Toplumsal Kuramla Tarihsel Olgu arasındaki ilişkinin incelenmesi ... ses özellikleri Türkçede ses olayları ... seçilen seçme metinler üzerinde farklı ...
Dosya Türü: DOC

... ünlü ve ünsüz değişmeleri çeşitli ses olayları benzeşme ... konuşmanın vücutla ilgili ... vererek yazma tekniklerini edebi metinler üzerinde ...
Dosya Türü: DOC

Türk dilinin ses özellikleri ses olayları ... yapısı ve anlamıyla ilgili ... servis ve bunları nasıl sağladığının incelenmesi ...
Dosya Türü: DOC

Tanzimat Dönemi siyasi ve tarihi olayları Islahat ... devre sanatçılarının incelenmesi ... seçilmiş metinler üzerinde ses ve şekil bilgisi ...
Dosya Türü: DOC

... bilgilendirici metinler ... ses bilgisi ünlüler ünsüzler ses olayları Türkçenin ses ... ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi ...
Dosya Türü: DOC

Geçmişten günümüze insanlığın ortaya koyduğu uygarlıkların incelenmesi ... bilgilendirici metinler yazınsal ... ses olayları Türkçenin ses ...
Başlık: mehmetsarisac
Dosya Türü: DOC

Metin parçalarının veya metinlerin incelenmesi ... Yazıdaki ses olayları ile ilgili kurallar ... hoşgörü ve çalışkanlıkla ilgili metinler. okunur.
1. Sayfadasınız
ses olayları ile ilgili metinler üzerinde incelenmesi ödevi, ses olayları ile ilgili metinler üzerinde incelenmesi ödevleri, ses olayları ile ilgili metinler üzerinde incelenmesi ödev, ses olayları ile ilgili metinler üzerinde incelenmesi ödev ara
ses olayları ile ilgili metinler üzerinde incelenmesi, ses olayları ile ilgili metinler üzerinde incelenmesi ödevi