Ödev Arşiv

Daha Fazla
Üyelik Kampanyası

PDF Dosyaları Arama Sonuçları:

Dosya Türü: PDF

Sert ünsüzle p ç t k f s ş h biten sözcüklerden sonra getirilen eklerin ilk harfi sert ünsüz olur. Sözcüğün son ünsüzü ile getirilen ekin ilk ...
Dosya Türü: PDF

SES BİLGİSİ II Sert Sessiz Benzeşmesi Yumuşama Ulama 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşama-sına uğrayan
Dosya Türü: PDF

ÜNSÜZ YUMUŞAMASI 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamas ... 13- Hangi isimde sert ünsüz yumuşaması yoktur A Kılıc ...
Dosya Türü: PDF

Sözcü ğün sonunda sert bir ünsüz varsa -de eki ünsüz benze şme-sine uyarak te biçimine dönü şür ayakta saçta dörtte tasta kitapta rafta ...
Dosya Türü: PDF

Ünsüz yumuşaması ünsüz benzeşmesi ... Özgün yapılarında son sesleri sert olan ve Türkçeye de bu sert ünsüzleriyle giren halk gark fark ...
Dosya Türü: PDF

Kelime sonundaki sert ünsüz ünlü ile ba layan bir ek alınca deği erek yumu amı tır. Buradaki ses olayı ünsüzyumu amasıdır. Cevap C 9.
Dosya Türü: PDF

Ba şlayan bir ek aldı ğında sonundaki sert ünsüz yumu şar A cumhuriyet B hukuk C maç ... TBMM nin son oturumunda sert tartı şmalar
Dosya Türü: PDF

Ünsüzler Ünsüz Çeşitleri ... Ötümsüz ya da sert ünsüz adı da verilen titreşimsiz ünsüzler şunlardır ç f h k p s ş t ÇIKIŞ YERLERİNE GÖRE
Dosya Türü: PDF

1.4 Ünsüz Benzeşmesi Sert ünsüzlerin f s t k ç ş h p biriyle biten sözcüklere c d g yumuşak ünsüzlerinden biriyle başlayan bir ek getirildiğinde ...
Dosya Türü: PDF

Ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala uyar A Zarafet B Rest C Gayret D Ümit
Başlık: nizamettinugur
Dosya Türü: PDF

Sert-yumu ak uyumu Sert ünsüz benzemesi sesleme benze mesi 2. Boğumlanma benzemesi Dudak ünsüzlerinde benzeme uyum Türkçede önceki ünsüz kendinden ...
Dosya Türü: PDF

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sert ünsüz benze ...
Dosya Türü: PDF

Aşağıdaki atasözlerinden hangisine sert ünsüz yumuşaması yoktur A Meyveli ağacı taşlarlar. B Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
Dosya Türü: PDF

... Ünsüz benzeşmesi D Sert ünsüz yumu ...
Dosya Türü: PDF

Başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala uyar A Zerafet B Rest ...
Dosya Türü: PDF

2. Sert ünsüzle biten sözcükten sonra ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar.
Dosya Türü: PDF

Sonunda süreksiz sert ünsüzlerden p ç t k biri bulunan sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldı-ğında sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar.
Dosya Türü: PDF

19- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert ünsüz benzeşmesi kuralına ait bir kelime yoktur A Akşamleyin sokakta birçok kişi kavga etti. B
Dosya Türü: PDF

Sert ünsüz harfler şunlardır f s t k ç ş h p. Bu harfleri ezberlemenin en kısa yolu ise fıstıkçı Şahap sözünü akılda tutmakla olur. Bu
Dosya Türü: PDF

Aşağıdakilerin hangisinde sert ünsüz yumuşaması yoktur A Tabağı B Söğüde C Ağaçta D Ekmeği 13. Aşağıdaki sözcüklerden hangi-
Dosya Türü: PDF

Bir ek aldığında sözcüğün sonunda bulunan sert ünsüz yumuşar. ...
Dosya Türü: PDF

Sert ünsüz olan h yumu şatılırken a ... Metnin bu kısmındaki ünsüz ve ünlü da ğılımına baktı ğımızda da ahenk uyandırıcı seslerin ...
Dosya Türü: PDF

Sonunda sert ünsüz bulunan bir sözcüğe ünlü ile ba layan bir ek getirildiği zaman sert ünsüz yumu ar. Buna ünsüz yumu aması denir.
Başlık: KAF
Dosya Türü: PDF

Yaygın bulunan sert kaf Suriye Sudan Güney Irak Kuzey Arabistan Fas Hassa ... artdamaksıl ünsüz olarak k sesini muha ...
Dosya Türü: PDF

Sert ünsüz harflerin içinde yer alan h harfi sert ve ağır ünsüz harfler içinde bulunan c ve s harfleri F.Kahraman nın ilk ...
1. Sayfadasınız
sert ünsüz ödevi, sert ünsüz ödevleri, sert ünsüz ödev, sert ünsüz ödev ara
sert ünsüz, sert ünsüz ödevi