Ödev Arşiv

Daha Fazla
Üyelik Kampanyası

PDF Dosyaları Arama Sonuçları:

Dosya Türü: PDF

Sert ünsüzle p ç t k f s ş h biten sözcüklerden sonra getirilen eklerin ilk harfi sert ünsüz olur. Sözcüğün son ünsüzü ile getirilen ekin ilk ...
Dosya Türü: PDF

Aşağıdaki atasözlerinden hangisine sert ünsüz yumuşaması yoktur A Meyveli ağacı taşlarlar. B Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
Dosya Türü: PDF

SES BİLGİSİ II Sert Sessiz Benzeşmesi Yumuşama Ulama 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşama-sına uğrayan
Dosya Türü: PDF

5 I Ünsüz Benzeşmesi Ünsüz Sertleşmesi TÜRKÇE Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları Türkçede sert ünsüzlerden sonra yumuşak ünsüzler gelmez.
Dosya Türü: PDF

ÜNSÜZ YUMUŞAMASI 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamas ... 13- Hangi isimde sert ünsüz yumuşaması yoktur A Kılıc ...
Başlık: PEJIRITXE
Dosya Türü: PDF

8 F Fed benzer Dudak sert ünsüz Batı 1 67 ane Kazma Dudak baskılı ünsüz Doğu G Gu Kalp Gırtlak yumuşak ünsüz Batı 1 27
Dosya Türü: PDF

2. Sert ünsüzle biten sözcükten sonra ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar.
Dosya Türü: PDF

Title Ünsüz Harflerle İlgili Kurallar Subject Ünsüz Harflerle İlgili Kurallar Ünsüzlerin Benzeşmesi Sert Süreksiz Harflerin Yumuşaması Örnek
Dosya Türü: PDF

Ba şlayan bir ek aldı ğında sonundaki sert ünsüz yumu şar A cumhuriyet B hukuk C maç ... TBMM nin son oturumunda sert tartı şmalar
Dosya Türü: PDF

SES OLAYLARI-ÜNSÜZ HARFLER A. Aaıdaki ünsüz yumuamalarını gösteriniz. ... H. Sert ünsüz benzemesine örnek olabilecek be kelimeyi cümle içinde kullanınız.
Dosya Türü: PDF

ünsüzle sert bir ünsüz ancak sert bir ünsüzle unvoiced consonant birleebileceği için bu ünsüz ancak c ünsüzü olabilir. u halde
Dosya Türü: PDF

Ile başlayan bir ek aldıklarında son sesteki sert ünsüz yumuşar. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kuralın dışın-da bir kullanım vardır
Dosya Türü: PDF

Ünsüzler Ünsüz Çeşitleri ... Ötümsüz ya da sert ünsüz adı da verilen titreşimsiz ünsüzler şunlardır ç f h k p s ş t ÇIKIŞ YERLERİNE GÖRE
Dosya Türü: PDF

Sonunda süreksiz sert ünsüzlerden p ç t k biri bulunan sözcük ünlü ile başlayan bir ek ... C. Sert ünsüz yumuşaması D. Ünlü daralmas ...
Dosya Türü: PDF

Sert ünsüz harfler şunlardır f s t k ç ş h p. Bu harfleri ezberlemenin en kısa yolu ise fıstıkçı Şahap sözünü akılda tutmakla olur. Bu
Dosya Türü: PDF

Sert Ünsüz gerekirse yumuşamasını bilir Kasım 2014 Sayı 2 Ederi Beş para Okunacak nesne. Yazarını buldukça çıkar.
Dosya Türü: PDF

Sert ünsüzle p ç t k biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde sert ünsüz yumuşar. 12 25. 6.Sınıf Ses Bilgisi ...
Dosya Türü: PDF

TÜRKÇE SES B LG S Ünite 1 12 6. Sizce hangi sözcüklerde ünsüz sertle mesi var O elbise bir üst rafta. cümlesinde buldu unuz heceleri a a ...
Dosya Türü: PDF

Sert ünsüzle p ç t k biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde sert ünsüz yumuşar. 18. Aşağıdakilerin hangisinde ...
Dosya Türü: PDF

Sonunda süreksiz - sert ünsüz P Ç T K bulunan bir sözcüğe ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde sözcüğün
Dosya Türü: PDF

Ve ünsüz harfler olmak üzere iki grupta incelenir. ÜNLÜLER Ses yolunda herhangi bir engele uğramadan çıkan seslerdir. Ünlüler tek başlarına söylenebilen
Dosya Türü: PDF

Başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala uyar A Zerafet B Rest ...
Dosya Türü: PDF

Ünsüz Benzeşmesi egina tarafından yazıldı. Pazartesi ... Bir sözcük sert bir ünsüzle bitiyor ve o sözcüğe ünsüzle başlayan bir ek geliyorsa ekin
Dosya Türü: PDF

Sert - Yumuşak ... Sesleri ince kalın yumuşak sert ünlü - ünsüz olarak ayırt eder. Cümle ve kelimeler in hece sayılarını karşılaştırır.
Dosya Türü: PDF

Adı geçen Türk Dil Bilgisi ses bilgisi sınavında sorulan ünsüz yumu aması ve ünsüz sertlemesi ile ... Süreksiz sert sessizlerin p- ...
1. Sayfadasınız
sert ünsüz ödevi, sert ünsüz ödevleri, sert ünsüz ödev, sert ünsüz ödev ara
sert ünsüz, sert ünsüz ödevi