Ödev Arşiv

Daha Fazla
Üyelik Kampanyası

PDF Dosyaları Arama Sonuçları:

Dosya Türü: PDF

Sert ünsüzle p ç t k f s ş h biten sözcüklerden sonra getirilen eklerin ilk harfi sert ünsüz olur. Sözcüğün son ünsüzü ile getirilen ekin ilk ...
Dosya Türü: PDF

SES BİLGİSİ II Sert Sessiz Benzeşmesi Yumuşama Ulama 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşama-sına uğrayan
Dosya Türü: PDF

ÜNSÜZ YUMUŞAMASI 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamas ... 13- Hangi isimde sert ünsüz yumuşaması yoktur A Kılıc ...
Dosya Türü: PDF

Title Ünsüz Harfler Subject Ünsüz Harfler Nedir Nelerdir Özellikleri Ödevi Konusu Örnekleri Çeşitleri Ünsüz Harflerle İlgili Kurallar Sert ...
Dosya Türü: PDF

Ünsüz yumuşaması ünsüz benzeşmesi ... Özgün yapılarında son sesleri sert olan ve Türkçeye de bu sert ünsüzleriyle giren halk gark fark ...
Dosya Türü: PDF

Kelime sonundaki sert ünsüz ünlü ile ba layan bir ek alınca deği erek yumu amı tır. Buradaki ses olayı ünsüzyumu amasıdır. Cevap C 9.
Dosya Türü: PDF

Ünsüzler Ünsüz Çeşitleri ... Ötümsüz ya da sert ünsüz adı da verilen titreşimsiz ünsüzler şunlardır ç f h k p s ş t ÇIKIŞ YERLERİNE GÖRE
Dosya Türü: PDF

ünsüzle sert bir ünsüz ancak sert bir ünsüzle unvoiced consonant birleebileceği için bu ünsüz ancak c ünsüzü olabilir. u halde
Dosya Türü: PDF

Sert ünsüzler f s t k ç ... Türkçe sözcüklerin ba nda iki ünsüz yan yana gelmez. bu sözcükler yabanc kökenlidir. Trafik spor ...
Dosya Türü: PDF

Hangi isimde sert ünsüz yumuşaması yoktur A- Kılıcı B- Duvarı C- Yüreği D- Dudağı 8. Aşağıdaki koyu yazılı sözcüklerin
Dosya Türü: PDF

165- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert ünsüz benzeşmesi kuralına ait bir kelime yoktur a-Akşamleyin sokakta birçok kişi kavga etti.
Dosya Türü: PDF

Aşağıdaki atasözlerinden hangisine sert ünsüz yumuşaması yoktur A Meyveli ağacı taşlarlar. B Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
Dosya Türü: PDF

1.4 Ünsüz Benzeşmesi Sert ünsüzlerin f s t k ç ş h p biriyle biten sözcüklere c d g yumuşak ünsüzlerinden biriyle başlayan bir ek getirildiğinde ...
Dosya Türü: PDF

Ba şlayan bir ek aldı ğında sonundaki sert ünsüz yumu şar A cumhuriyet B hukuk C maç ... TBMM nin son oturumunda sert tartı şmalar
Dosya Türü: PDF

2. Sert ünsüzle biten sözcükten sonra ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar.
Dosya Türü: PDF

Başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala uyar A Zerafet B Rest ...
Dosya Türü: PDF

... Ünsüz benzeşmesi D Sert ünsüz yumu ...
Dosya Türü: PDF

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 27 2010 8 ünsüz yumu ar 6.Tip Sert ünsüzle biten bir sözcüğe
Dosya Türü: PDF

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert ünsüz ... kemiğin sert yapıda olmasının sebebidir A Madensel tuzlar bulundurması B ...
Dosya Türü: PDF

Bu dizelerde ünsüz sertleşmesi benzeşmesi görülen kaç sözcük vardır A 1 B 2 C 3 D 4 7 25. 6.Sınıf Ses Bilgisi Sözcüğün ...
Dosya Türü: PDF

19- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert ünsüz benzeşmesi kuralına ait bir kelime yoktur A Akşamleyin sokakta birçok kişi kavga etti. B
Başlık: nizamettinugur
Dosya Türü: PDF

Sert-yumu ak uyumu Sert ünsüz benzemesi sesleme benze mesi 2. Boğumlanma benzemesi Dudak ünsüzlerinde benzeme uyum Türkçede önceki ünsüz kendinden ...
Başlık: nizamettinugur
Dosya Türü: PDF

Sert-yumu ak uyumu Sert ünsüz benzemesi sesleme benzemesi 2. Boğumlanma benzemesi Dudak ünsüzlerinde benzeme uyum Türkçede önceki ünsüz kendinden ...
Dosya Türü: PDF

Başlayan bir ek getirildiğinde sert ünsüz yumu ...
Dosya Türü: PDF

Sert ünsüz olan h yumu şatılırken a ... Metnin bu kısmındaki ünsüz ve ünlü da ğılımına baktı ğımızda da ahenk uyandırıcı seslerin ...
1. Sayfadasınız
sert ünsüz ödevi, sert ünsüz ödevleri, sert ünsüz ödev, sert ünsüz ödev ara
sert ünsüz, sert ünsüz ödevi