Ödev Arşiv

Daha Fazla
Üyelik Kampanyası

PDF Dosyaları Arama Sonuçları:

Dosya Türü: PDF

Sert ünsüzle p ç t k f s ş h biten sözcüklerden sonra getirilen eklerin ilk harfi sert ünsüz olur. Sözcüğün son ünsüzü ile getirilen ekin ilk ...
Dosya Türü: PDF

Sonunda süreksiz sert ünsüzlerden p ç t k biri bulunan sözcük ünlü ile başlayan bir ek aldığında sondaki sert ünsüz yumuşar.
Dosya Türü: PDF

ÜNSÜZ YUMUŞAMASI 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması. yoktur A Masa örtüsünün rengini beğenmedi. B Kalemimin ucunu açıp yerime ...
Dosya Türü: PDF

Demir a ğlarla ördük anayurdu dört ba ştan Bu dizelerde a şağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur A Ünlü dü şmesi B Ünsüz Benze şmesi
Dosya Türü: PDF

SES BİLGİSİ II Sert Sessiz Benzeşmesi Yumuşama Ulama 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşama-sına uğrayan
Dosya Türü: PDF

5 I Ünsüz Benzeşmesi Ünsüz Sertleşmesi TÜRKÇE Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları Türkçede sert ünsüzlerden sonra yumuşak ünsüzler gelmez.
Dosya Türü: PDF

Sert Ünsüz gerekirse yumuşamasını bilir Ocak 2015 Sayı 3 Ederi Beş para Okunacak nesne. Yazarını buldukça çıkar.
Dosya Türü: PDF

Title Ünsüz Harfler Subject Ünsüz Harfler Nedir Nelerdir Özellikleri Ödevi Konusu Örnekleri Çeşitleri Ünsüz Harflerle İlgili Kurallar Sert ...
Dosya Türü: PDF

... Metinde sert ünsüz yumuşamasına uymuş kelime kullanılmıştır. B Ünsüz benzeşmesine uymuş kelime vardır. C ...
Dosya Türü: PDF

Dil ortasının sert damağa yaklaşmasıyla çıkarlar. Bu üç ünsüzden y ünsüzü ağız kanalında 1 13. Ünsüzler Ünsüz Çeşitleri ...
Dosya Türü: PDF

Title Ünsüz Harflerle İlgili Kurallar Subject Ünsüz Harflerle İlgili Kurallar Ünsüzlerin Benzeşmesi Sert Süreksiz Harflerin Yumuşaması Örnek
Dosya Türü: PDF

Sert ünsüz Yumuşak ünsüz Ser ünsüz Yumuşak ünsüz k a r n ı n d a ç a r ş a m b a d o m a t e s K a y s e r i ş a r k ı l a r l a. 6 Artık Türkçeyi ...
Dosya Türü: PDF

Türkçede p ç t k sert ünsüz leri ya da ünlü yle başlayan ek aldıklarında yumuşar sağlık sağlığı kitap kitabı
Dosya Türü: PDF

Sert ünsüzünü seslendirirken ses telleri titremez. Dilin dilerin ve du - dakların pozisyonunu değitirmeden ses tellerini titretirecek olursak
Dosya Türü: PDF

Sert ünsüzle biten sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında sözcük sonundaki sert ünsüz yumuşar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala ...
Dosya Türü: PDF

Ses Bilgisi Ses Harf Dil Türkçenin Sesleri Ünlüler Ünsüzler Ünlü Uyunları Büyük Ünlü Uyumu Küçük Ünlü Uyumu Administrator tarafından yazıldı.
Dosya Türü: PDF

-Sert ünsüzlerden bazılarının yumuşak karşılıları vardır ki bunlarla ilgili ses olayları daha sonra görülecektir b-p c-ç d-t g-k
Başlık: PEJIRITXE
Dosya Türü: PDF

2 2014 HAZIRLAYANLAR Sabiha Doğ İngilizce Öğretmeni Mucella Kılıç Sınıf Öğretmeni Salim Kablan Sınıf Öğretmeni Nazike Tarı Sınıf Öğretmen
Dosya Türü: PDF

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sert ünsüz benze ...
Dosya Türü: PDF

Sert ünsüzle p ç t k biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde sert ünsüz yumuşar. 12 25. 6.Sınıf Ses Bilgisi Sözcüğün Yapısı ...
Dosya Türü: PDF

15. A şağıdaki cümlelerin hangisinde sert ünsüz benzeşmesi kuralına ait bir kelime yoktur A Akşamleyin sokakta birçok kişi kavga etti.
Dosya Türü: PDF

Sert Ünsüzler Yumuşak Ünsüzler 20 Artık Türkçe yi Daha İyi Öğreneceksiniz Ses Bilgisi Ünsüz Yumuşaması çekiç - e ...
Dosya Türü: PDF

Sert ünsüzle p ç t k biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde sert ünsüz yumuşar. 18. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya ...
Dosya Türü: PDF

Sert ünsüzle biten sözcükten sonra ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar. Aşağıdaki sözcüklerin sonuna ...
Dosya Türü: PDF

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 27 2010 5 D LB LG S ÖĞRET M N N DURUMU VE SONUÇLARI ÜZER NE KÜÇÜK B R
1. Sayfadasınız
sert ünsüz ödevi, sert ünsüz ödevleri, sert ünsüz ödev, sert ünsüz ödev ara
sert ünsüz, sert ünsüz ödevi