Ödev Arşiv

Daha Fazla
Üyelik Kampanyası

PDF Dosyaları Arama Sonuçları:

Dosya Türü: PDF

Orhun Abideleri İle Gençliğe Hitabe nin Sundukları Mesajlar Açısından Mukayesesi Üzerine 908 Abstract Communities existing their presences on cultural ...
Başlık: ORHUN B DELER
Dosya Türü: PDF

ORHUN B DELER Muharrem ERG N 2003 Kültür Gönüllüleri hisargazetesi H SAR Bu elektronik metin Türk ve slam Kl sikleri projesi çerçevesinde ...
Dosya Türü: PDF

ORHUN YAZITLARINA DOKUNMAK ... Bu arada Bilge Tonyukuk abideleri Höşöö Tsaydam bölgesindeki müzeden 500 km uzaklıkta Ulaanbataar ın kuzeyinde bulunmakta.
Dosya Türü: PDF

Altunbay M. 2013 Gıyasettin Aytaş Orhun Abideleri ve Şemsettin Sami Akçağ Yayınları Ankara 2011 Ana Dili Eğitimi Dergisi 1 2 84-87.
Dosya Türü: PDF

ERG N Muharrem Orhun Abideleri Boğaziçi Yayınları stanbul 1994. FE RETD NOV R.G. Tatar alkı hem Tatarstan Tari ı Kazan Megarif Ne riyatı Kazan
Dosya Türü: PDF

ORHUN AB İDELERİNDE 3. K ... Eski Türkçe Orhun Abideleri İyelik Eki . WERE THE ACCUSATIVE CASE SUFFIX USED . AFTER THE THIRD PERSON POSSESSIVE SUFFIX .
Dosya Türü: PDF

Eski Türkçede Geçen A iy Yiçe Kelimesinin Kökeni Üzerine 797 ... ERG N Muharrem 2005 Orhun Abideleri 35. baskı stanbul Boğaziçi Yay.
Dosya Türü: PDF

Orhun Yazıtlarında Anlama ve Anlatma Becerileri 315 Turkish Studies International Periodical For the Languages Literature and History of ...
Dosya Türü: PDF

Kirgizİstan-tÜrkİye manas Ünİversİtesİ sosyal bİlİmler enstİtÜsÜ tÜrkolojİ anabİlİm dali orhun abİdelerİnde geÇen sÖzvarliĞinin
Dosya Türü: PDF

Orhun Abideleri ne baktığımızda burada kullanılan deyimlerin özlü sözlerin öğüt içeren yargıların işlekliği Türkçenin sadece bu dönemle ...
Başlık: AHLAT
Dosya Türü: PDF

Orhun Abideleri nin benzerliği Orta Asya Türk kültürünün Ahlat ta devam ettiğini ve bu kültürün burada kalmayıp Ahlat tan Anadolu ya
Dosya Türü: PDF

ERG N Muharrem Orhun Abideleri Boğaziçi Yayınları stanbul 1991 GABA N A. Von Eski Türkçenin Grameri Hzl. Mehmet Akalın TDK Yayınları Ankara 2007
Dosya Türü: PDF

Araştırma alanı olmuştur. İlk örneklerine 8. yüzyıla tarihlendirilen Orhun Abideleri nde rastladığımız ve en
Dosya Türü: PDF

Orhun Abideleri Atebetü l-Hakayık Eski Savlar Ural ve Altay Lisanları gibi eserleriyle dikkatleri üzerine çeken Necip Asım Yazıksız Kilis in ...
Dosya Türü: PDF

0071-Orhun Abidelerinde KGeçen Sözvarliğinin Kirgiz ...
Dosya Türü: PDF

Anahtar Kelimeler Orhun Yazıtları Türkoloji Okuma ve Yorumlama Farkı. NOTES ON DIFFERENCE IN ORKHON MONUMENTS READING AND INTERPRETING MADE BY
Başlık: aku.edu.tr
Dosya Türü: PDF

Sonuç bölümünde Orhun Abideleri Türkiye Türkçesi ve Turkmence araslndaki benzer ve farkll ses degi ikliklerini özetlemeye ça119tlk.
Dosya Türü: PDF

248 the understanding of political authority and administrative structure organization in the pre-islamic turkic countries ismail mangaltepe
Dosya Türü: PDF

ORHUN TÜRKÇES İ DERS NOTLARI ... Umumi olarak Orhun Abideleri olarak anılan Tonyukuk Köl Tigin ve Bilge Ka ğan bengü ta şları
Dosya Türü: PDF

Orhun abidelerinde bitig şeklinde geçen bu kelime ... Nitekim ilk yazılı edeb metin olan Orhun Abideleri bengü taşlar nin vasiyetname özelliğine
Dosya Türü: PDF

TÜRK EDEBİYATINDA İLKLER Türk Edebiyatı nın ilk yazılı ürünleri Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin Orhun Yazıtları M.Ö. 8.yy
Dosya Türü: PDF

Orhun Abideleri Türk Tarihi açısından büyük bir öneme sahiptir. Çünkü Abideler Türk adının Türk Milleti nin adının geçtiği ilk Türk metnidir.
Dosya Türü: PDF

Orhun Kitabeleri dir. VII. yüzyıldan ba layarak Orhun Kitabeleri nde devlet i lerini bilen ... Orhun Abideleri Boğaziçi Yay. Ankara 1989 s.21 35.
Dosya Türü: PDF

Gerek Orhun yazıtları bulununcaya kadar gerekse daha sonraki dönemler ... 1 Ergin Muharrem Orhun Abideleri Boaziçi Yayınları stanbul 2003 XVII-XXII.
Dosya Türü: PDF

Anahtar Kelimeler Orhun Abideleri iyelik yükleme h li belirlilik. THE POSSESSIVE DETERMINATIVE AND ACCUSATIVE IN THE ORKHUN INSCRIPTIONS ABSTRACT
1. Sayfadasınız
orhun abideleri ödevi, orhun abideleri ödevleri, orhun abideleri ödev, orhun abideleri ödev ara
orhun abideleri, orhun abideleri ödevi