Ödev Arşiv

Üyelik Kampanyası

Word Dosyaları Arama Sonuçları:

content.lms.sabis.sakarya.edu.tr
Dosya Türü: DOC

Metin şerhi metin açıklaması metin incelemesi metin tahliline ilişkin tanımlar özellikleri ve aralarındaki farklara ilişkin bilgiler.


T
Dosya Türü: DOC

512002016 Eski Türk Edebiyatında Metin Şerhi II 3 0 3 6 Seçmeli Prof.Dr.Ahmet KARTAL 512020015 Eski Türk Edebiyatında Nesir II 3 0 3 6 Seçmeli Prof.Dr.Ahmet ...


ege-edebiyat
Dosya Türü: DOC

Kaplan Hoca metin şerhi nin yerine metin tahlili ni koyarken amacı neydi Bilindiği gibi bel gat geleneğimizde metin şerhinin amacı ...


sosbilen.ogu.edu.tr
Dosya Türü: DOC

Tasavvufi Metin Şerhi II. 3 0. 3. 7. Seçmeli. Prof.Dr. Ahmet KARTAL. 512002701. Yüksek Lisans Tezi. 0 1. 0. 25. Zorunlu. Prof.Dr. Ahmet KARTAL. 512001900 ...


BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Dosya Türü: DOC

... TDE3340 METİN ŞERHİ-II 132082051 HACİ DEMİR Türk Dili ve Edebiyatı İÖ TDE3340 METİN ŞERHİ-II 132082031 ZÜHRE KAYA Türk Dili ve Edebiyatı ...


edebiyat.gazi.edu.tr
Dosya Türü: DOC

TDE-358 Metin Şerhi II. TDE-466 Muka. Türk Dün.Edb. II. GEREKÇESİ Yönetmeliğin 23. Maddesi gereğince raporunu süresinde teslim etmemesi 7 gün ...


inonu.edu.tr
Dosya Türü: DOC

00340 Manzum Metin Şerhi II. 307. 00364 Diksiyon ve Hitabet. 307. 17.00. 00454 Belagat II. 307. 15.00. 00304 Milli Edebiyat II. 307-407-309. T.NAM-F.A- S.D.K. 18.30.


birim.erzincan.edu.tr
Dosya Türü: DOC

Metin Şerhi. Prof. Dr. Turgut KARABEY. 3. 7. TDE532. Klasik Farsça. Prof. Dr. Turgut KARABEY. 3. 7. TDE550. Edebiyat ve Siyaset. Doç. Dr. Selçuk ÇIKLA. 3. 7. TDE544.


Türk Dili ve Edebiyatı Bölümündeki Ders Değişiklikleri
Dosya Türü: DOC

Roman İnceleme Yöntemleri. Metin Merkezli Kuramlar Yapısalcılık Rus Biçimciliği Yeni Eleştiri Postmodern Edebiyat Teorisi. 00114 Sözlü Anlatım II


TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ HAFTALIK DERS PROGRAMI
Dosya Türü: DOC

TDE161 Türkçe Kompozisyon-I 202 TDE333 Metin Şerhi 1 amfi TDE 429 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 302 4 11 10. 12 00


ege-edebiyat
Dosya Türü: DOC

Mehmet Kaplan la birlikte metin incelemelerinde tarih . metin şerhi. anlayışı yerini Batı dünyasında gelişen metin analizi yöntemine bırakmıştır.


kutuphane.ege.edu.tr
Dosya Türü: DOC

Nasreddin Hoca latifelerinin şerhi Burhaniye tercümesi transkripsiyon metin inceleme Fikret TÜRKMEN 0 Tahir ile Zühre Fikret TÜRKMEN 0


edebiyat.karabuk.edu.tr
Dosya Türü: DOC

Metin şerhi metin tahlili metin yorumlaması derkenar haşiye vs kavramlar. Kl sik metin şerhi ve modern şerh yöntemlerini kullanarak metinlerin analizi.


tde.yildiz.edu.tr
Dosya Türü: DOC

Metİn Şerhİ. yrd. doÇ. dr. alİ emre Özyildirim. 75. bz-d07. bz-d09. Çarşamba. 9.00. tde3212. harezm-kipÇak tÜrkÇes ...


turkdiliedebiyati.bilecik.edu.tr
Dosya Türü: DOC

Metin Şerhi III dersinde 17. yüzyıl Divan edebiyatının ilk yarısı konu edilecektir. Dönem şairlerinin eserleri gazel ve kaside örnekleri çerçevesinde ...


2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Türk Dili ve ...
Dosya Türü: DOC

Klasik Türk Edebiyatı Metin Şerhi I. Yrd. Doç. Dr. Hatice ÖZDİL. 3. 0. 3. 6. TDE0697. Uzmanlık Alan Dersi. İlgili Danışman. 6. 0. 0. 6. TDE0698. Seminer ...


T
Dosya Türü: DOC

Metin şerhi kavramının tarif tavsif ve tasnifi metin şerhinin İsl m edebiyatlardaki tarihi gelişimi. Din tasavvuf edeb ...


krtknadmn.karatekin.edu.tr
Dosya Türü: DOC

Metin Şerhi-II. TDE 324. 2. 0. 2. 3. Günümüzde yapılan divan tahlili çalışmalarıyla metin şerhi arasındaki münasebetleri tespit edebilmek ve metin şerhi ...


MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Dosya Türü: DOC

... kÜrt edebİyati-vi 4 0 0 6 kürtçe zorunlu kde 404 modern kÜrt edebİyati-vi 4 0 0 6 kürtçe zorunlu kde 406 metİn Şerhİ-ii 2 0 0 4 kürtçe ...


tde.yildiz.edu.tr
Dosya Türü: DOC

Metİn Şerhİ. yrd. doÇ. dr. alİ emre Özyildirim. 75. bz-d03. bz-d05. Çarşamba. 11.00. tde2232 . eskİ anadolu tÜrkÇes ...


T
Dosya Türü: DOC

T.c. bozok Ünİversİtesİ. fen-edebİyat fakÜltesİ tÜrk dİlİ ve edebİyati anabİlİm dali 2015 2016 ÖĞretİm yili bahar yariyili yÜksek lİsans-doktora ...


T
Dosya Türü: DOC

T.c. bozok Ünİversİtesİ. fen-edebİyat fakÜltesİ tÜrk dİlİ ve edebİyati bÖlÜmÜ 2015 2016 ÖĞretİm yili gÜz yariyili haftalik ders programi ii. Ö ...


tde.karatekin.edu.tr
Dosya Türü: DOC

Metin Şerhi-I. TDE 323. 2. 0. 2. 3. Edeb metinlerin yorumunda takip edilecek metotları ve yöntemleri tanıtmak ve örnek metinler üzerinde uygulayabilmek.


BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Dosya Türü: DOC

... Metin şerhi Karahanlı dönemi edebiyatı Balasagunlu Y suf Kaşgarlı Mahm d Karahanlı Dönemi Edebiyatı Edib Ahmed Ahmed-i Yesev ...


HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Dosya Türü: DOC

Metin şerhi eski şerh geleneği ve mazmun anlay ... Halkbiliminin metin merkezli kuramların ve yöntemlerin kurucuları temel paradigmaları ...


1. Sayfadasınızmetin şerhi nedir, metin şerhi ödevi, metin şerhi ödevleri, metin şerhi ödev, metin şerhi ödev ara, metin şerhi sunumu, metin şerhi projesi
metin şerhi, metin şerhi ödevi