Ödev Arşiv

Üyelik Kampanyası

PDF Dosyaları Arama Sonuçları:

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi - ResearchGate
Dosya Türü: PDF

... doğal dil işleme ve metin madencili ... üzerinde çalışılan metin madenciliği alanında ön işleme ... bağlaçlar zamirler ve fiiller gibi


ÖZET
Dosya Türü: PDF

Değerlendirmelerin çoğunda bağlaçlar edat ... Bağlaçlar üzerinde ... ð MERTOL Tulum Sinanpaşa Maarifetname Metin ve Ki li Birleşik Cümle Üzerinde


ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEB
Dosya Türü: PDF

... Arapça edat ve bağlaçlar ... ve bunlar üzerinde yapılan çalışmaların ... örnek metinler üzerinde metin şerhi çalışmalarının ...


Baglaçlar ve Türl iye Türbçesindel i Olıl umları prof Dr ...
Dosya Türü: PDF

Türkiye Türkçesinin grameri üzerinde son yıllarda yapılan metin kay ... edat ve zarf olan ... Bağlaçlar ve Türkiye Türkçesindeki Olu umlan


I. YARIYIL 1-2-2 2-0-2
Dosya Türü: PDF

Metnin tanımı ve metin türleri ... bunlara ilikin uygulamalar ilgeçler edatlar bağlaçlar ünlem ... sonuç bölümlerini metin üzerinde gösterme ...


Türkiye Türkçesi ve Türkmen Türkçesinde Cümle Dışı Unsur
Dosya Türü: PDF

Yine araştırmacıların üzerinde ... edat ve takının ayrı bir ... edilen başta ara söz ve bağlaçlar olmak üzere pek çok unsur cümle ögeleri içerisinde


I. YARIYIL - Eğitim Fakültesi
Dosya Türü: PDF

... konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım ... belirteç zarf adıl zamir bağlaç ilgeç edat ... değerlendirilmesi ve metin ...


Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 18 Sayı 1 ...
Dosya Türü: PDF

... bağlaçlar ve adılların boş ... araştırmacıların üzerinde durduğu ... sen in ile ve sen ile n biçimlerinden oluşan bir edat grubundaki ses benzeşmesi ve


KARIŞIK DİLLİ ESERLERİN SÖZ VARLIKLARINDAN EDATLARA BİR BAKIŞ
Dosya Türü: PDF

KARIŞIK DİLLİ ESERLERİN SÖZ VARLIKLARINDAN ... Metin Sözlük olmak ... birbirine bağlayacak edat ve bağlaçlar bulmak gerekiyordu.


jeofizik tez ynt - Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dosya Türü: PDF

... başlıklar içersinde geçen ve ile gibi edat ve bağlaçlar küçük harflerle yazılmalıdır. ... Metin içerisinde ... Saha Verileri Üzerinde ...


TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
Dosya Türü: PDF

Metnin tanımı ve metin türleri bilgilendirici metinler ... konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları ... bağlaçlar ünlem.


Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Makale ...
Dosya Türü: PDF

Başlıkta her kelimenin ilk harfi büyük geri kalanı küçük harf ve bağlaçlar ... grafik ve tablolar metin ... aşamadan sonra makale üzerinde ...


İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dosya Türü: PDF

Öğretim Görevlisi Metin AKIN. ... Kayaçlar üzerinde yapılan deneyler ... Adverbs und Konjugationen. Bağlaçlar ve Kullanımları ...


TÜMCE CÜMLE BİLGİSİ - Nizamettin Uğur
Dosya Türü: PDF

Eylemin bildirdiği i genelde nesne üzerinde gerçekleir. ... Bu ögeyi bulak için kesinlikle edat kullanılır ve yanıtta da aynı edat yer ... Bağlaçlar ...


EEEE ÇÇÇÇELEBİ SSSSEYAHATN MESİ NDEN
Dosya Türü: PDF

... Bağlaçlar Ünlemlaçlar Ünlemler ve Zarf Fiillerer ... bağlaç ve edat ilevine ... Şiirleri Üzerinde Dil ve Üslup İncelemesi Şiirleri ...


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖL
Dosya Türü: PDF

Metnin tanımı ve metin türleri ... örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları bir metnin özetini ve planını çıkarma ...


acikarsiv.ankara.edu.tr
Dosya Türü: PDF

Acikarsiv.ankara.edu.tr


metin üzerinde edat ve bağlaçlar ödevi, metin üzerinde edat ve bağlaçlar ödevleri, metin üzerinde edat ve bağlaçlar ödev, metin üzerinde edat ve bağlaçlar ödev ara
metin üzerinde edat ve bağlaçlar, metin üzerinde edat ve bağlaçlar ödevi