Ödev Arşiv


PowerPoint Sunumları Arama Sonuçları:


Slayt 1 - mebk12.meb.gov.tr
Dosya Türü: PPT

MASAL TÜRLERİ Olağanüstü öğe kahraman ve ... Her iki tür de nesir biçiminde olup bazılarında az sa-yıda manzum bölümlere rastlanılmaktadır.

Powerpoint sunumu

Sevin Arslan Halk Hikayeleri - cag.edu.tr
Dosya Türü: PPT

MASAL-HALK HİK YESİ Masal kısa ve çabuk anlatılma tekniğine sahiptir. ... Döşeme Manzum veya mensur cümlelerden oluşan kalıplaşmış bir giriştir.

Powerpoint sunumu

EDEBİYAT DERS NOTU
Dosya Türü: PPT

Şiir Fırtına ve Kar Gönülden Sesler Manzum Masal Peri Kızı ile Çoban Fıkra ... Nazmı nesre yaklaştırıp manzum hik ye şeklinde şiirler yazdı.

Powerpoint sunumu

DESTAN NEDİR - edebiyatogretmeni
Dosya Türü: PPT

Destanlar çok uzun manzum öykülerdir.Kırgızlara ait Manas destanı 400 bin dizeden oluşur. Destanlarda daha çok kahramanlık yiğitlik dostluk ...

Powerpoint sunumu

EDEBİYAT - arslanhocam
Dosya Türü: PPT

Anlatmaya bağlı edebi metinler destan masal halk hikayesi mesnevi manzum hikaye hikaye ve romandır. Edebi metinlerin özelliklerinden biri kurmaca ...

Powerpoint sunumu

METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI - edebiyatogretmeni
Dosya Türü: PPT

Ardından masal halk hik yesi mesnevi manzum hik ye hik ye ve roman gibi metin türleri yer alır. 2. Göstermeye bağlı edeb metinler ...

Powerpoint sunumu

BEŞ HECECİLER - edebiyatca
Dosya Türü: PPT

Fırtına ve Kar Gönülden Sesler Şiir Peri Kızı ile Çoban Hik yesi Manzum masal Çocuk Adam Roman Kulaktan Kulağa Fıkra ...

Powerpoint sunumu

Slayt 1 - ismzey.files.wordpress
Dosya Türü: PPT

... masal efsane destan latife menkıbe ... aralara manzum parçalar da sıkıştırılan sözlü halk geleneği anlatı türlerinden biridir.

Powerpoint sunumu

edebiyat sos 2 - Ahmet SINAR I İlköğretim Türkçe ...
Dosya Türü: PPT

Elverdi masal dinledim bunca zamandır Ben kanmıyorum git de sen aptalları kandır - Allah a değil ... Safah t manzum bir romana benzer.

Powerpoint sunumu

Slayt 1 - derssunu
Dosya Türü: PPT

Bir anlamda Divan edebiyatında manzum hikayelerin yazıldığı bir ... periler devler cadılar ejderhalar gibi masal motifleri sık sık işlenir ...

Powerpoint sunumu

PowerPoint Presentation
Dosya Türü: PPT

Masallarla Destanlar arasındaki benzerlik ve farklılıklar Masal nesirle söylenmiş ... 4. Destanlar manzum olurlar ...

Powerpoint sunumu

Slayt 1 - s794713a529a04e7c.jimcontent
Dosya Türü: PPT

... B-MODERN TİYATRO Trajedi Dram Komedi Masal Destan Halk Hikayesi Mesnevi Manzum Hikaye Hikaye Roman Her iki metinde de ... Manzum hik yelerin öykülerden ...

Powerpoint sunumu

METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI - mebk12.meb.gov.tr
Dosya Türü: PPT

ğ- Edebi metinlerin temel ifade şekilleri manzum veya mensur olabilir. ... Roman g Hik ye h Masal B Göstermeye Bağlı Edebi Metinler ...

Powerpoint sunumu

Slayt 1 - xn--edebiyatgretmeni-twb
Dosya Türü: PPT

Manzum yazılmış tiyatrolar ... MASAL TÜRÜNÜN ÖNEMLİ ESERLERİ VII.DENEME Bir yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin yargılara varmadan ...

Powerpoint sunumu

Slayt 1 - nedir
Dosya Türü: PPT

Manzum hik yelerdir. ... Mitoslarda tanrılar ve insanlarla birlikte devlerin cinlerin perilerin ve diğer masal kahramanlarının da hik yeleri vardır.

Powerpoint sunumu

Slayt 1 - turkdili.aku.edu.tr
Dosya Türü: PPT

Ayrıca bazı destan masal ... Bu tür anlatım röportaj sohbet açık oturum roman hikaye ve tiyatro gibi yazı türlerinde uygulanır. MANZUM ANLATIM ...

Powerpoint sunumu

HALK EDEBİYATI - img.eba.gov.tr
Dosya Türü: PPT

Masal ve destanlardaki bazı olağanüstülükler ... Manzum ve mensur özellik gösteren alegorik bir eserdir. Çeviriden çok yeniden yazılmış bir yapıt olma ...

Powerpoint sunumu

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL - egitim.erciyes.edu.tr
Dosya Türü: PPT

Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken Söylenmemiş bir masal gibi Anadolu muz Arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken Sana ... manzum oyun roman ...

Powerpoint sunumu

TÜRK DİLİ I - od.usak.edu.tr
Dosya Türü: PPT

Birçok edebi türde veya sözlü anlatım etkinliklerinde roman hik ye tiyatro masal şiir mensur şiir röportaj ... Manzum Şiir Biçimi Anlatım .

Powerpoint sunumu

Slayt 1 - img.eba.gov.tr
Dosya Türü: PPT

Şiir Fırtına ve Kar serbest müstezat Peri Kızı ile Çoban Hikayesi manzum masal ... Manzum oyunları vardır Yaman Sanatkar ...

Powerpoint sunumu

PowerPoint Presentation
Dosya Türü: PPT

... yer yer masal ve destan özellikleri gösteren hikayelerdir. ... hikayedeki manzum kısımların genellikle saz eşliğinde dile getirilmesi ...

Powerpoint sunumu

Dil Gelişimi - content.uzaktan.uludagsertifika
Dosya Türü: PPT

TEKERLEME Anlamlı ya da anlamsız kelimelerden meydana gelen manzum ya da düz yazı ... Tekerlemeler tek başına söylenebileceği gibi masal anlatmaya ...

Powerpoint sunumu

BAŞLIK EKLE - content.uzaktan.uludagsertifika
Dosya Türü: PPT

Anlamlı yada anlamsız kelimelerden meydana gelen manzum yada düzyazı ürünleridir ... Tekerlemeler tek başına söylenebileceği gibi masal anlatmaya ...

Powerpoint sunumu

PowerPoint Presentation
Dosya Türü: PPT

Yunanca epos sözcüğünden gelen destan lar büyük kahramanlık öykülerini manzum olarak anlatan en eski edebiyat türü olarak ... Masal öykü ...

Powerpoint sunumu

PowerPoint Presentation
Dosya Türü: PPT

Yunanca epos sözcüğünden gelen destan lar büyük kahramanlık öykülerini manzum olarak anlatan en eski edebiyat ... Betimleme nedir Masal ...

Powerpoint sunumu

1. Sayfadasınız
manzum masal nedir, manzum masal ödevi, manzum masal ödevleri, manzum masal ödev, manzum masal ödev ara, manzum masal sunumu, manzum masal projesi
manzum masal , manzum masal ödevi