Ödev Arşiv

Daha Fazla
Üyelik Kampanyası

PowerPoint Sunumları Arama Sonuçları:

Dosya Türü: PPT

Gerçekten eğer işçi-işveren ilişkisi ... Bu Kanun ve Borçlar ... öğreti ve yargı kararlarında işçinin iş sözleşmesinden doğan borçları ...
Dosya Türü: PPT

... iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan ... Hizmet akdi işveren veya ... işçi ve işveren ...
Dosya Türü: PPT

... işçi ve işveren arasınadaki ücret karşılığı yapılan hizmet ilişkilerini ve işçi işveren ... sözleşmesinden örf ve adetten doğan ...
Dosya Türü: PPT

... işçi ve işveren ilişkileri ... Destek alacak ve hizmet verecek kurum ve ... ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer ...
Dosya Türü: PPT

İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan ... Her iki tarafın da işveren olması ve işçi ... iş sözleşmesinden doğan ...
Dosya Türü: PPT

... borcu doğmaz.İşçi ihbar ve kıdem ... edilen hallerde işçi ile işveren arasında ... sadece iş sözleşmesinden doğan borçlar ...
Dosya Türü: PPT

ALT İŞVEREN Bir işverenden işyerinde yürüttüğü mal ve hizmet ... doğan yükümlülüklerden asıl işveren ... işçi işveren ve ...
Dosya Türü: PPT

Hava taşıma işlerinde çalışanlara Borçlar Kanunu nun hizmet ... İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAK VE BORÇLARI ... işçi ve işveren ...
Başlık: Slayt 1
Dosya Türü: PPT

... işçi işveren ve devlet ... kişi ve kuruluşlardan hizmet ... dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer ...
Dosya Türü: PPT

İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR. ... Devralan işveren işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda ... ve işçi isterse iş arama izin saatlerini ...
Dosya Türü: PPT

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda en son gelişme ise ... İşveren tüm çalışanlarını ... bu dönemde iş sözleşmesinden doğan ve kanunlardan.
Başlık: Slayt 1
Dosya Türü: PPT

... o işyeri ile ilgili ve bu kanundan veya hizmet akdinden doğan ... toplu iş sözleşmesinden doğan ... her bir işveren ve ...
Dosya Türü: PPT

İŞ AKDİNDEN DOĞAN BORÇLAR ... hizmet borcu İşçinin hizmet sözleşmesinden doğan ... İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi ...
Dosya Türü: PPT

... zorunlu olan ve aksaması muhtemel hizmet ve ... işçi ve işveren ... toplu iş sözleşmesinden doğan hak ve borçlar ...
Dosya Türü: PPT

... İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet ... toplu iş sözleşmesinden doğan ... dayanarak işçi ve işveren için ...
Dosya Türü: PPT

... teknik bakım gibi işyerlerinde yürütülen mal ve hizmet üretimine ... toplu iş sözleşmesinden doğan ... halinde asıl işveren ve alt ...
Başlık: Slayt 1
Dosya Türü: PPT

İŞ kazasi kavrami ve İŞverenİn hukukİ sorumluluĞu
Dosya Türü: PPT

... iş sözleşmesinden doğan ... kurum ve kuruluşlara işveren işçi ile ... İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek ...
Dosya Türü: PPT

... İşyerinde yürüttüğü mal ve hizmet ... işveren veya işveren vekiline yapılır. İşçi tespitin ... daha temel düzenlemeleri içeren Borçlar ...
Başlık: Slide 1
Dosya Türü: PPT

... iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan ... işçi hizmet akdini haklı ... iş sözleşmesinden doğan ...
Dosya Türü: PPT

... veya TİS den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ... ve işçi bulmaya aracılık ... verilmesi ve işveren tarafından ...
Dosya Türü: PPT

... devralan ve işçi o ... işveren hizmet sözleşmesinden doğan ... veya Sözleşmenin niteliğine önemli ölçüde aykırı haklar ve borçlar ...
Dosya Türü: PPT

İşveren ve işçiler ... den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek 179 Bu durumdaki her İşçi ve her ay için ...
Dosya Türü: PPT

... görevlendirilmelerinde ve hizmet verilen ... ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan ... işçi ve işveren ilişkileri ...
Dosya Türü: PPT

... işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin ... alınacak işçi sağlığı ve iş güvenliği ... ve işveren tarafından ...
1. Sayfadasınız
işçi ve işveren hizmet sözleşmesinden doğan borçlar ödevi, işçi ve işveren hizmet sözleşmesinden doğan borçlar ödevleri, işçi ve işveren hizmet sözleşmesinden doğan borçlar ödev, işçi ve işveren hizmet sözleşmesinden doğan borçlar ödev ara
işçi ve işveren hizmet sözleşmesinden doğan borçlar, işçi ve işveren hizmet sözleşmesinden doğan borçlar ödevi