Ödev Arşiv

Daha Fazla
Üyelik Kampanyası

PowerPoint Sunumları Arama Sonuçları:

Dosya Türü: PPT

... işyerinde yürütülen mal ve hizmet ... işçi ve işveren için ... devir tarihi itibariyle iş sözleşmelerinden doğan bütün hak ve borçlar ...
Dosya Türü: PPT

Gerçekten eğer işçi-işveren ilişkisi ... Bu Kanun ve Borçlar ... öğreti ve yargı kararlarında işçinin iş sözleşmesinden doğan borçları ...
Dosya Türü: PPT

... sürdürmek ve sunulan hizmet kalitesini ... toplu iş sözleşmesinden doğan ... işçi ve işveren sendikaları ...
Dosya Türü: PPT

... işçi ve işveren ilişkileri ... Destek alacak ve hizmet verecek kurum ve ... ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer ...
Dosya Türü: PPT

... borcu doğmaz.İşçi ihbar ve kıdem ... edilen hallerde işçi ile işveren arasında ... sadece iş sözleşmesinden doğan borçlar ...
Dosya Türü: PPT

... ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan ... İşveren işçi ve kamu ... mal ve hizmet üretimi yapanlar. İşçi tanımına ...
Dosya Türü: PPT

... işçi ve işveren arasınadaki ücret karşılığı yapılan hizmet ilişkilerini ve işçi işveren ... sözleşmesinden örf ve adetten doğan ...
Dosya Türü: PPT

İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan ... Her iki tarafın da işveren olması ve işçi ... iş sözleşmesinden doğan ...
Dosya Türü: PPT

ALT İŞVEREN Bir işverenden işyerinde yürüttüğü mal ve hizmet ... doğan yükümlülüklerden asıl işveren ... işçi işveren ve ...
Dosya Türü: PPT

... zorunlu olan ve aksaması muhtemel hizmet ve ... işçi ve işveren ... toplu iş sözleşmesinden doğan hak ve borçlar ...
Dosya Türü: PPT

... İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet ... toplu iş sözleşmesinden doğan ... dayanarak işçi ve işveren için ...
Dosya Türü: PPT

... iş sözleşmesinden doğan ... kurum ve kuruluşlara işveren işçi ile ... İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek ...
Başlık: Slayt 1
Dosya Türü: PPT

... işçi işveren ve devlet ... kişi ve kuruluşlardan hizmet ... dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer ...
Başlık: Slayt 1
Dosya Türü: PPT

İŞ kazasi kavrami ve İŞverenİn hukukİ sorumluluĞu
Dosya Türü: PPT

... teknik bakım gibi işyerlerinde yürütülen mal ve hizmet üretimine ... toplu iş sözleşmesinden doğan ... halinde asıl işveren ve alt ...
Başlık: Slayt 1
Dosya Türü: PPT

... o işyeri ile ilgili ve bu kanundan veya hizmet akdinden doğan ... toplu iş sözleşmesinden doğan ... her bir işveren ve ...
Dosya Türü: PPT

... iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi ... Borçlar Kanunu. Türk Tabipleri birliği kanunu.
Dosya Türü: PPT

... veya TİS den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ... ve işçi bulmaya aracılık ... verilmesi ve işveren tarafından ...
Başlık: Slide 1
Dosya Türü: PPT

... iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan ... işçi hizmet akdini haklı ... iş sözleşmesinden doğan ...
Dosya Türü: PPT

... İşyerinde yürüttüğü mal ve hizmet ... işveren veya işveren vekiline yapılır. İşçi tespitin ... daha temel düzenlemeleri içeren Borçlar ...
Dosya Türü: PPT

İşveren ve işçiler ... den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek 179 Bu durumdaki her İşçi ve her ay için ...
Dosya Türü: PPT

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU NE GETİRİYOR ... hukuk
Başlık: Slayt 1
Dosya Türü: PPT

KANUNUN SİSTEMİ. TTK 1535 Maddeden oluşmaktadır. Başlangıç Hükümleri ve Son Hükümler dışında Kanun Altı 6 Kitaba ayrılmıştır
Dosya Türü: PPT

... işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin ... alınacak işçi sağlığı ve iş güvenliği ... ve işveren tarafından ...
Dosya Türü: PPT

... devralan ve işçi o ... işveren hizmet sözleşmesinden doğan ... veya Sözleşmenin niteliğine önemli ölçüde aykırı haklar ve borçlar ...
1. Sayfadasınız
işçi ve işveren hizmet sözleşmesinden doğan borçlar ödevi, işçi ve işveren hizmet sözleşmesinden doğan borçlar ödevleri, işçi ve işveren hizmet sözleşmesinden doğan borçlar ödev, işçi ve işveren hizmet sözleşmesinden doğan borçlar ödev ara
işçi ve işveren hizmet sözleşmesinden doğan borçlar, işçi ve işveren hizmet sözleşmesinden doğan borçlar ödevi