Ödev Arşiv

Daha Fazla
Üyelik Kampanyası

Word Dosyaları Arama Sonuçları:

Dosya Türü: DOC

Ülkemizin yapay uydusunun adı nedir ... 36. esir sözcüğünün eş anlamlısı ... 37. iyimser sözcüğünün zıt anlamlısı ...
Başlık: TÜPRAŞ İ
Dosya Türü: DOC

Deyimi ile anlatılmak istenen nedir A. Büyük ... kelimesinin zıt anlamlısı ... cümlelerindeki altı çizili kelimelerin zıt anlamlıları hangi ...
Başlık: Adı Soyadı
Dosya Türü: DOC

12. Getir sözcüğünün zıt anlamlısı ... Bu işe girmek için hangi koşul ve şartlar var tümcesindeki anlatım bozukluğunun nedeni nedir Zıt ...
Dosya Türü: DOC

... Yukarıdaki metne göre başkalarıyla iyi iletişim kurmanın yolu nedir ... cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı ...
Dosya Türü: DOC

4-ölüm nedir tarihi Atatürk ün ... 2-Zıt Anlamı Sözcükler. ... Her sözcüğün zıt anlamlısı olmayabilir.
Dosya Türü: DOC

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı vardır A ... 2.Yazarın odasından çıkarken yanına kitap almasının nedeni nedir 10 puan
Başlık: testindir
Dosya Türü: DOC

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pahalı sözcüğünün zıt anlamlısı vardır ... dizelerinde altı çizili sözcüklerin türü nedir xA. adıl B. ad
Başlık: inceedebiyat
Dosya Türü: DOC

Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. doğru kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede eğri olurken ... nedir a ...
Başlık: hasantekin.tr
Dosya Türü: DOC

... Ümmeti Muhammed in Uhut savaşından alacağı tek ders vardır. Uhut savaşının ümmete verdiği ders nedir Cevap Emre itaat etmek.
Dosya Türü: DOC

... o sözcüğün zıt anlamlısı değildir. Örnek gelmek gelmemek olumsuzu ... Sorunların çözümünde bilginin ve deneyimin payı nedir B ...
Dosya Türü: DOC

doğru kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede eğri olurken diğerinde yanlış olabilir. ...
Dosya Türü: DOC

Talat paşa Komitesi nedir ... PKK kamplarına Doğu Perinçek ve benim yaptığım ziyaretler kadar anlamlısı yapılmamıştır.
Dosya Türü: DOC

Cümlesindeki altı çizilmiş sözcük grubunun cümledeki görevi nedir a ... bu haberlere sevinmiyor. cümlesindeki altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı.
Başlık: T
Dosya Türü: DOC

Türk Yurdu dergilerinde eğitimin yeri nedir ... Etnisiteyi milliyet duygusunun eş anlamlısı olarak ... Milliyetçilik ne kendisine zıt fikirlere ...
Dosya Türü: DOC

Yine farklı ülkelerde veya bir ülkede olmakla beraber farklı zamanlarda bu birbirine zıt çözümlerin herkese uygulanması halinde ...
Dosya Türü: DOC

İrade hürriyeti konusunda Mu tezile ye taban tabana zıt görüşlere sahip. olan Cebriyye mezhebi her şeyin Allah ın ilmi ve iradesi dahilinde cereyan.
Dosya Türü: DOC

Ayrıca Irak taki olaylarda katılımları ve tutumları nedir Bunun gibi nüfusları ve yerleşim yerleri milli hakları istekleri ümitleri ...
Dosya Türü: DOC

Ta ki her yön kendi zıt yönünü ortadan kaldırsın ve böylece zihin ... Mekke yi terketmek nedir Büyük Hacc Ka be ye yönelmek Hacc değildir.
Başlık: hilalder
Dosya Türü: DOC

... sordu Ben sana emretmişken seni boyun eğmekten alıkoyan nedir İblis dedi ki ... İki zıt anlamlı kelimenin bir arada takım halinde ...
Dosya Türü: DOC

Zübeyr onun öldürülmesinden sonra da Ömer b. Ubeydullah ile evlendi. işe iffet metanet ve dirayet sahibi kendinden son derece emin bir hanımdı.
Başlık: Fıkıh Usulü
Dosya Türü: DOC

... Bir ikinin yarısıdır İki kere iki dört eder. İki zıt bir arada bulunamaz ... eden maddelerde hükme illet olan vasıf nedir
Dosya Türü: DOC

Getiren ve daha sonra yapılan ittifak kongrelerine zemin hazırlayan ittifak nizamname ve programı nın ana fikirlerini ihtiva eden bir kaynak mahiyetindedir.
hür ün zıt anlamlısı nedir ödevi, hür ün zıt anlamlısı nedir ödevleri, hür ün zıt anlamlısı nedir ödev, hür ün zıt anlamlısı nedir ödev ara
hür ün zıt anlamlısı nedir, hür ün zıt anlamlısı nedir ödevi