Ödev Arşiv

Daha Fazla
Üyelik Kampanyası

Word Dosyaları Arama Sonuçları:

Başlık: ALDIĞI NOT
Dosya Türü: DOC

Aşağıdaki metinde geçen altı çizili kelimelerdeki ses ... gördükleri ya da yaşadıkları ilginç olayları gözlemlerine ve bilgilerine ...
Dosya Türü: DOC

Yukarıda verilen metinde sözü edilen yazı türü nedir ... Aşağıdaki paragrafların hangi edebi türe ait olduklarını ilgili yere yazınız. ... ses olayları.
Dosya Türü: DOC

... edebi zevk. uyandıracak ... Bu olayları sanatçı hayal gücünü de kullanarak ... çizgi ses ve ritm kelimeler dil taş. Kişisel yöresel ...
Dosya Türü: DOC

Edebi metinde verilmek istenen mesaj ... Ses tonu söyleyiş vurgu ... Anlatmaya bağlı edebi metinler incelenirken olayları başladığı ve bittiği zaman ...
Dosya Türü: DOC

Metinde Geçen Cümleleri İnceleyip ... TEMEL EDEBİ BİLGİLER. ... politika alanında ün yapmış kişilerin başından geçen olayları anlatan ...
Dosya Türü: DOC

... uygun bir ses tonu ile ... Metinde geçen bilinmeyen kelime ve ... toplumların bilinmeyen tarihlerinde başlarından geçmiş olağanüstü olayları ...
Başlık: edebiyatdersi
Dosya Türü: DOC

Yukarıdaki metinde yazarın eserine yansıttığı ... Yukarıdaki parçada edebi metinlerin hangi yönü üzerinde ... Kuşkusuz ses bayrağımız ...
Başlık: sorubak
Dosya Türü: DOC

... korkunç olaylarla acıklı ve güzel olayları iç içe anlatan bir tiyatro türüdür. ... Metinde anlatılan nedir B ... Hareketten çok ses taklidi ...
Dosya Türü: DOC

... olmalıdır. cümlesinde sırasıyla hangi ses olayları ... ses Sen bir korkaksın ... Metinde folklorun unsurlarından olan edebi ürünlere hengi ...
Dosya Türü: DOC

İnsanların düşündüklerini ve duduklarını anlatmak için kullandıkları ses ... olayları işlenebilir işlenemez. Edebi ... edebi metindir. Her iki metinde ...
Dosya Türü: DOC

... roman destan öykü gibi farklı bir edebi eserin ... türlü ses kalıplarından oluşan ... Hem acıklı hem de gülünç olayları bir arada veren ...
Dosya Türü: DOC

Edebi sanatlar hakkında genel bilgi. ... Türkçenin ses özellikleri ve dilimizin yapısında bulunan başlıca ses olayları ... Metinde cümlelerin çeşitlerinin ...
Dosya Türü: DOC

Her metinde metinel ilgili sorular yer almakta ve öğrencilerin okuduklarını ve dinlediklerini anlamaya ... 38-Türkçedeki ses olayları hakkında bir ...
Başlık: etkinliksitem
Dosya Türü: DOC

Hik yede ne kadar kişi varsa her birinin açısından olayları ayrı ayrı ... bir fikir sahibi olunabilir.Bir edeb metinde birden fazla bakış ...
Dosya Türü: DOC

Edebi metinde amaç sezdirmek ... öykü ve romanda anlatılan olayları yaşayan kişilerdir. ... 9.Ses akışını bozan ...
Dosya Türü: DOC

2.Bu sözcüklerde ne gibi ses değişiklikleri olmuştur 3.Metinde bugün dahi aynı anlamda kullanılan ... Ünsüzlerle ilgili ses olayları ...
Dosya Türü: DOC

D yanlış olanlara Y yazınız
Başlık: etkinliksitem
Dosya Türü: DOC

Etkinliksitem
Başlık: inceedebiyat
Dosya Türü: DOC

20.Başta sanat metinleri olmak üzere her türlü metinde ulusal ve ... ünsüzlerle ilgili ses olayları ... 6.Bir edebi mektup üzerinde eylemler çatı ...
Dosya Türü: DOC

ÜNİTE 3 SES BİLGİSİ-YAZIM ... şemalaştırır. 3.Ro-mandaki olayları kronolojik sıraya dikkat ederek ... 6.Edebiyat ve Gerçeklik Edebi metnin özelliklerini ...
Başlık: mehmetsarisac
Dosya Türü: DOC

Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler ... türemesi ve ünlü daralması gibi ses olayları gösterilir sebepleri açıklanır.
Başlık: testsoru
Dosya Türü: DOC

Testsoru
Dosya Türü: DOC

... verilen metinde geçen olumsuzlukları ... Olayları yorumlarken basite ... Aşağıdakilerden hangisi olay ağırlıklı edebi türlerin ...
Dosya Türü: DOC

Sınıfınıza getirdiğiniz şiir CD leri ve kasetlerini dinleyiniz. Şiiri okuyan kişinin ses tonu telaffuzu hakkındaki düşüncelerinizi belirtiniz. 1. 2.
Dosya Türü: DOC

Onlara göre kitabın edebi yanından çok ahlaki ve ... İyi bir şiir güncel olayları ... bir resim karşılıklı iki sayfaya yayılabilir ve metinde farklı ...
1. Sayfadasınız
edebi metinde geçen ses olayları ödevi, edebi metinde geçen ses olayları ödevleri, edebi metinde geçen ses olayları ödev, edebi metinde geçen ses olayları ödev ara
edebi metinde geçen ses olayları, edebi metinde geçen ses olayları ödevi