Ödev Arşiv

Daha Fazla
Üyelik Kampanyası

Word Dosyaları Arama Sonuçları:

Dosya Türü: DOC

... bir metin üzerinde yan ve ... ve eylemsi türleri bakımından incelenecektir. Büyük Nutuk tan dört sayfalık bir metin üzerinde sıfat ve ...
Dosya Türü: DOC

Halk edebiyatı nazım şekilleri ve türleri ... Bir şiirinin şekil ve öz bakımından incelenmesi. ... Forum türü hakkında bilgi ve örnek bir metin ...
Dosya Türü: DOC

... ve bir tiyatro eserinin incelenmesi ... Metin üzerinde yapım ve çekim eklerinin gösterilmesi ... kelime türleri isim sıfat zamir zarf ...
Başlık: T
Dosya Türü: DOC

... Türk dilinin tarih dönemleri içerisinde önemli bir yeri olan Orhun Türkçesiyle ... okutulup ve incelenmesi. ... bakımından tahlil edilmesi. TDE ...
Dosya Türü: DOC

... Hun destanları hakkında bilgi ve metin ... Türkçesinde sıfat-fiil ve zarf fiiller. İsimler ve fiillerin şekil bilgisi bakımından incelenmesi.
Dosya Türü: DOC

Sıfatlar ve sıfat çeşitleri. ... Metin tahlilleri bakımından Türkçe ... eleştirisel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ...
Başlık: fen.cu.edu.tr
Dosya Türü: DOC

... Zamirler Zarflar Metin bağlamında isim sıfat zamir ve zarf ... incelenmesi Ahmed Fakih ve ... ses ve yapı bilgisi bakımından ...
Dosya Türü: DOC

... kalender . şık Edebiyatı Nazım Biçimleri ve Türleri ... nin incelenmesi Eski yazılı metin okuma ve ... dil ve üslup bakımından incelenmesi.
Dosya Türü: DOC

... Taşıma Kopyalama Seçilen bir metin ... Verilerin Derlenmesi ve Türleri ... Kapsamı ve Önemi Pazarlama Hedefi Bakımından ...
Başlık: edebiyatdersi
Dosya Türü: DOC

Belirlenen bir metin üzerindeki edat ve bağlaçları ... dil ve sahneleme bakımlarından incelenmesi. V. ... yapı bakımından inceleme Mai ve Siyah ...
Başlık: edebice
Dosya Türü: DOC

Edebice
Dosya Türü: DOC

Sözcük türleri ve sözcük ... ders kitaplarının eleştirel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim stratejileri ... dil ve anlatım bakımından incelenmesi.
Dosya Türü: DOC

TÜRK DİLİ II CÜMLE VE METİN ... 2 Türkçe de fiil çatıları ve bunların anlam bakımından incelenmesi ... birinci ve ikinci dereceden bir ve iki ...
Başlık: turkceciler
Dosya Türü: DOC

... yapı bakımından diller ve köken bakımından dillerin ... 8.Anlatım türleri ve özellikleri ... Münazara türü hakkında bilgi ve örnek bir metin
Dosya Türü: DOC

Dersin Adı Dil ve Anlatım T. Edebiyatı Zümre No 1 Bir ... Derslerin müfredat programlarının incelenmesi T.T.K. nın 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı kararı
Başlık: erzincan.edu.tr
Dosya Türü: DOC

Erzİncan Ünİversİtesİ. fen edebİyat fakÜltesİ tÜrk dİlİ ve edebİyati bÖlÜmÜ
Dosya Türü: DOC

Metnin tanımı ve metin türleri ... açılı bir anlayışla kuşatabilmesi ve bir değerlendirme raporu yazması için ... dil ve anlatım bakımından incelenmesi.
Dosya Türü: DOC

... forum... yazılı komposizyon türleri üzerinde çalışma ve uygulamalar ... XVIII yüzyıla edeb yönden genel bir bakış Nedim ve Şeyh ...
Dosya Türü: DOC

... Dekanlığının İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ...
Dosya Türü: DOC

10.Anlatım türleri ve özellikleri ... yapı bakımından inceleme 7. Tanzimat ve Servet-i Fün n Dönemi ... Münazara türü hakkında bilgi ve örnek bir metin
Dosya Türü: DOC

Sağ taraf değişimlerinin incelenmesi ve ... küresel ticaret hacminin büyümesine paralel olarak gelişmekte ve stratejik bir ... risk türleri ve risk ...
Dosya Türü: DOC

Metnin tanımı ve metin türleri ... Gramer ve anlam bakımından metin ... Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme ...
Başlık: T
Dosya Türü: DOC

... mantığın ilkeleri önermeler ve türleri ... eserlerin okunup incelenmesi anlatım ve cümle ... bir konuda basit bir metin ve ...
Dosya Türü: DOC

... sıfat ve çeşitleri ... doğrudan çıkarım döndürme ve türleri ... dini bilimleri içeren klasik ve güncel bir çok örnek metin okutularak öğrencilere ...
Dosya Türü: DOC

Metnin tanımı ve metin türleri ... Ders öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve ... Öğretmenin ve bir ...
1. Sayfadasınız
bir metin sıfat ve türleri bakımından incelenmesi ödevi, bir metin sıfat ve türleri bakımından incelenmesi ödevleri, bir metin sıfat ve türleri bakımından incelenmesi ödev, bir metin sıfat ve türleri bakımından incelenmesi ödev ara
bir metin sıfat ve türleri bakımından incelenmesi, bir metin sıfat ve türleri bakımından incelenmesi ödevi