Ödev Arşiv

Daha Fazla
Üyelik Kampanyası

Word Dosyaları Arama Sonuçları:

Dosya Türü: DOC

Bir metin üzerinde ... gösterilecek ve eylemsi türleri bakımından incelenecektir. Büyük Nutuk tan dört sayfalık bir metin üzerinde sıfat ve adıllar ...
Dosya Türü: DOC

... Bir önceki yıl zümre kararlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi. 8 ...
Başlık: edebiyatdersi
Dosya Türü: DOC

Herhangi bir metin üzerinde belli başlı ses olayları ... Sıfat-betimleyici anlatım ilişkisini kurabilme. ... yapı bakımından inceleme ...
Dosya Türü: DOC

Metnin tanımı ve metin türleri bilgilendirici metinler ... bir metnin özetini ve planını çıkarma ... dil ve anlatım bakımından incelenmesi.
Dosya Türü: DOC

Türk Edebiyatına genel bir ... Sıfat-fiiller tek tek incelenmesi ... Tonyukuk Abidesi birinci ve ikinci taşların dil ve üslup bakımından incelenmesi.
Başlık: edebiyatdersi
Dosya Türü: DOC

Dönem Tokat İl Zmresi Türk Dili Ve Edebiyatı Dğerlendirme Toplantısı Tutanağının İncelenmesi. 4. ... Herhangi bir metin üzerinde ... Sıfat-betimleyici ...
Başlık: fen.cu.edu.tr
Dosya Türü: DOC

Dilin toplumsal bir kurum olarak insan ... menşe bakımından dünya dilleri yapı ... Zamirler Zarflar Metin bağlamında isim sıfat ...
Dosya Türü: DOC

Anlatım türleri ... Metin tahlilleri bakımından Türkçe ... konu alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi ...
Dosya Türü: DOC

... Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar Haklar ve Özel Hakların İncelenmesi ... Sözleşme türleri ... de dosya açma metin biçimlendirme ...
Dosya Türü: DOC

... şekil ve cümle özelliklerinin incelenmesi. ... ses bilgisi ve şekil bilgisi bakımından inceleme çalışmaları. ... Zarf fiil sıfat fiil ...
Başlık: materyal.tr
Dosya Türü: DOC

... anlayış ve zevk bakımından gelişmesini kavratmak. ... Sıfat-betimleyici anlatım ilişkisini ... Belirlenen bir metin üzerinde fiilleri ...
Dosya Türü: DOC

... Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar Haklar ve Özel Hakların İncelenmesi ... Taşıma Kopyalama Seçilen bir metin ... Bakımından Bir Dağıtım ...
Başlık: mehmetsarisac
Dosya Türü: DOC

... yapı bakımından. eklemeli bir dil olduğu belirtilerek Türkçenin ana dili ... Bir metin parçası ... Farklı sıfat türlerini. kullanarak metin.
Başlık: turkceciler
Dosya Türü: DOC

... Dil ve Anlatım derslerinin amaçlarının incelenmesi. ... nda söylediği demeç işlenecek bir metin olarak ... sıfat çeşitleri ve yapılarına göre ...
Dosya Türü: DOC

10 sayfalık her hangi bir metin üzerinde ek ... 3. 10 sayfalık herhangi bir metin üzerinde kelimelerin yapı bakımından ... sıfat çeşitleri ve ...
Dosya Türü: DOC

Sıfat Tamlamalarında bir ... bir metin oluşturamayacak kadar ... bağdaşıklık açısından incelenmesi araştırılması gereken bir konudur ...
Dosya Türü: DOC

... sıfatlar zarflar edatlar isim ve sıfat tamlamaları ... eleştirel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim ... bakımından incelenmesi.
Başlık: inceedebiyat
Dosya Türü: DOC

... okulun ve dersin genel ve özel amaçları ile öğrencilere kazandırılacak davranışların incelenmesi ... Öğrenci merkezli öğrenmenin bir gereği ...
Dosya Türü: DOC

Derslerin müfredat programlarının incelenmesi ... 4. 10 sayfalık herhangi bir metin üzerinde ... sıfat çeşitleri ve yapılarına göre sıfatlar ...
Başlık: T
Dosya Türü: DOC

1. 7 sayfadan az olmamak şartıyla herhangi bir metin ... sıfat çeşitleri ve yapılarına ... Aşağıda belirlenen eserlerinin incelenmesi Ateşten ...
Başlık: turkceciler
Dosya Türü: DOC

Eğitim Bölgesi edebiyat grubu il zümre tutanağının ve Zümre Başkanlar Kurulu tutanağını incelenmesi ... bir metin üzerinde belli ... sıfat çeşitleri ve ...
Dosya Türü: DOC

... sıfat ve çeşitleri ... Türkiye Cumhuriyeti adlı bir metin. Hz. ... Günlük Konuşmalar. Edeb Bir Metnin İncelenmesi.
Başlık: inceedebiyat
Dosya Türü: DOC

Bu toplantılara ayda bir kez okul müdürü veya sorumlu müdür yardımcısı katılır. 3 Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında a ...
Dosya Türü: DOC

Metnin tanımı ve metin türleri bilgilendirici ... türlerine göre sözcükler ad sıfat eylem fiil belirteç zarf ... dil sosyolojisi bakımından ...
Başlık: fen.cu.edu.tr
Dosya Türü: DOC

Dilin toplumsal bir kurum olarak insan yaşamındaki yeri ... kaynak menşe bakımından dünya dilleri yapı bakımından dünya dilleri dil farklılaşması ...
1. Sayfadasınız
bir metin sıfat ve türleri bakımından incelenmesi ödevi, bir metin sıfat ve türleri bakımından incelenmesi ödevleri, bir metin sıfat ve türleri bakımından incelenmesi ödev, bir metin sıfat ve türleri bakımından incelenmesi ödev ara
bir metin sıfat ve türleri bakımından incelenmesi, bir metin sıfat ve türleri bakımından incelenmesi ödevi