Ödev Arşiv

Daha Fazla
Üyelik Kampanyası

Word Dosyaları Arama Sonuçları:

Dosya Türü: DOC

... bir metin üzerinde yan ve ... ve eylemsi türleri bakımından incelenecektir. Büyük Nutuk tan dört sayfalık bir metin üzerinde sıfat ve adıllar ...
Dosya Türü: DOC

Bir şiirinin şekil ve öz bakımından incelenmesi. ... kelimelerin kelime türleri isim sıfat zamir ... Forum türü hakkında bilgi ve örnek bir metin ...
Dosya Türü: DOC

... ve bir tiyatro eserinin incelenmesi ... DİL VE ANLATIM Yapı ve köken bakımından diller ... kelime türleri isim sıfat zamir zarf ...
Dosya Türü: DOC

Sıfatlar ve sıfat çeşitleri. ... Metin tahlilleri bakımından Türkçe ... eleştirisel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ...
Başlık: fen.cu.edu.tr
Dosya Türü: DOC

... Zamirler Zarflar Metin bağlamında isim sıfat zamir ve zarf ... incelenmesi Ahmed Fakih ve ... ses ve yapı bilgisi bakımından ...
Başlık: T
Dosya Türü: DOC

... Atabetü ül Hakayık...vb. eserlerden metin örneklerinin incelenmesi. ... Efsane ve menkabe türleri ve bunların ... yansıtma ve bir toplum psikolojisi ...
Başlık: edebiyatdersi
Dosya Türü: DOC

Belirlenen bir metin üzerindeki edat ve bağlaçları bulabilme. XVI ... yapı bakımından inceleme Mai ve Siyah ... dil ve anlatım unsurlarının incelenmesi.
Dosya Türü: DOC

... halk edebiyatında nazım şekilleri ve türleri ... nin incelenmesi Eski yazılı metin okuma ve ... dil ve üslup bakımından incelenmesi.
Dosya Türü: DOC

... Taşıma Kopyalama Seçilen bir metin parçasını ... Verilerin Derlenmesi ve Türleri ... Kanalları Bakımından Bir Dağıtım ...
Başlık: T
Dosya Türü: DOC

... cümle türleri ve anlatım ... ile Eğitim Araçlarının İncelenmesi Seçimi ve ... şartıyla herhangi bir metin üzerinde ...
Dosya Türü: DOC

Sözcük türleri ve sözcük ... ders kitaplarının eleştirel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim stratejileri ... dil ve anlatım bakımından incelenmesi.
Başlık: turkceciler
Dosya Türü: DOC

... yapı bakımından diller ve köken bakımından dillerin ... 8.Anlatım türleri ve özellikleri ... Münazara türü hakkında bilgi ve örnek bir metin
Dosya Türü: DOC

... 2 Türkçe de fiil çatıları ve bunların anlam bakımından incelenmesi ... birinci ve ikinci dereceden bir ve iki ... ve türleri ilköğretimde ...
Dosya Türü: DOC

... sıfat çeşitleri ve yapılarına göre sıfatlar hakkında ... 10.Anlatım türleri ve özellikleri ... Münazara türü hakkında bilgi ve örnek bir metin
Dosya Türü: DOC

Metnin tanımı ve metin türleri ... açılı bir anlayışla kuşatabilmesi ve bir değerlendirme raporu yazması için ... dil ve anlatım bakımından incelenmesi.
Dosya Türü: DOC

Metnin tanımı ve metin türleri ... Gramer ve anlam bakımından metin ... Ders öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve ...
Dosya Türü: DOC

... şekil ve cümle özelliklerinin incelenmesi. ... imaj ve anlam bakımından ... Kompozisyon türleri ve uygulaması Türk ve dünya edebiyatıyla ...
Dosya Türü: DOC

... yer ve zaman bakımından uygulanması ... Sağ taraf değişimlerinin incelenmesi ve analizleri ... risk türleri ve risk yönetim teknikleri ...
Dosya Türü: DOC

... sıfat çeşitleri ve yapılarına göre sıfatlar hakkında ... 10.Anlatım türleri ve özellikleri ... Münazara türü hakkında bilgi ve örnek bir metin
Başlık: T
Dosya Türü: DOC

... mantığın ilkeleri önermeler ve türleri ... eserlerin okunup incelenmesi anlatım ve cümle ... bir konuda basit bir metin ve ...
Dosya Türü: DOC

... eserlerinden örnekler verilmesi ve metin çözümlemeleri ... Kelime türleri isim sıfat ... örnek metinlerin incelenmesi. XIX. Yüzyıla genel bir ...
Başlık: dilbilimi
Dosya Türü: DOC

Metnin tanımı ve metin türleri ... Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü ... dil sosyolojisi bakımından dil kültür ve medeniyet ...
Dosya Türü: DOC

... Ana kütle Örneklem Parametre İstatistik Verilerin Derlenmesi ve Türleri ... Seçilen bir metin ... Sıfat Cümlesi ve ...
Dosya Türü: DOC

Metnin tanımı ve metin türleri ... Gramer ve anlam bakımından metin ... Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme ...
Dosya Türü: DOC

Metnin tanımı ve metin türleri ... müstesna teaccub medih ve zemm fiilleri Mün d bunların gramer ve anlam bakımından ... Öğretmenin ve bir ...
1. Sayfadasınız
bir metin sıfat ve türleri bakımından incelenmesi ödevi, bir metin sıfat ve türleri bakımından incelenmesi ödevleri, bir metin sıfat ve türleri bakımından incelenmesi ödev, bir metin sıfat ve türleri bakımından incelenmesi ödev ara
bir metin sıfat ve türleri bakımından incelenmesi, bir metin sıfat ve türleri bakımından incelenmesi ödevi