Ödev Arşiv

Daha Fazla
Üyelik Kampanyası

Word Dosyaları Arama Sonuçları:

Dosya Türü: DOC

... ders programının incelenmesi ders programındaki amaç ve ... kip ve kişi bakımından ... bir metin üzerinde sıfat ve adıllar ...
Dosya Türü: DOC

Bir şiirinin şekil ve öz bakımından incelenmesi. ... kelimelerin kelime türleri isim sıfat ... Konferans türü hakkında bilgi ve örnek bir metin ...
Dosya Türü: DOC

... ve bir tiyatro eserinin incelenmesi ... dil ve anlatım bakımından incelenmesi ... Metin üzerinde yapım ve çekim eklerinin gösterilmesi Metin ...
Başlık: edebiyatdersi
Dosya Türü: DOC

Belirlenen bir metin üzerindeki isimleri ve isimlerin çeşitlerini ... yapı bakımından inceleme Mai ve ... dil ve anlatım unsurlarının incelenmesi.
Dosya Türü: DOC

... İkametg h Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar Haklar ve Özel Hakların İncelenmesi ... Taşıma Kopyalama Seçilen bir metin ... Bakımından Bir ...
Başlık: T
Dosya Türü: DOC

... Türk dilinin tarih dönemleri içerisinde önemli bir yeri olan Orhun Türkçesiyle ... okutulup ve incelenmesi. ... bakımından tahlil edilmesi. TDE ...
Başlık: fen.cu.edu.tr
Dosya Türü: DOC

... Zamirler Zarflar Metin bağlamında isim sıfat zamir ve zarf ... incelenmesi Ahmed Fakih ve ... ve genel özellikleri bakımından ...
Dosya Türü: DOC

... sıfat ve çeşitleri ... sosyal ve dini bilimleri içeren klasik ve güncel bir çok örnek metin okutularak öğrencilere tercüme ... Bir Metnin İncelenmesi.
Başlık: edebiyatdersi
Dosya Türü: DOC

... bulma.V. Belirlenen bir metin üzerindeki isimleri ve isimlerin ... bakımından inceleme Mai ve ... dil ve anlatım unsurlarının incelenmesi ...
Dosya Türü: DOC

Sıfatlar ve sıfat çeşitleri. ... Metin tahlilleri bakımından Türkçe ... eleştirisel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ...
Dosya Türü: DOC

Süheyl ü Nev-bahar ve Yusuf ile Zeliha Mesnevisi nin incelenmesi Eski yazılı metin okuma ve ... bir giriş ve dersin ... dil ve üslup bakımından incelenmesi.
Dosya Türü: DOC

Dersin Adı Dil ve Anlatım T. Edebiyatı Zümre No 1 Bir ... Derslerin müfredat programlarının incelenmesi T.T.K. nın 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı kararı
Dosya Türü: DOC

Konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel bir bakışla incelenmesi ve özel öğretim ... Bir metin elde edebilmenin ... amaçlar bakımından incelenmesi.
Başlık: dilbilimi
Dosya Türü: DOC

Metnin tanımı ve metin türleri ... Ders öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve ... Öğretmenin ve bir öğrencinin ...
Dosya Türü: DOC

Metnin tanımı ve metin türleri ... Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme ... dil ve anlatım bakımından incelenmesi.
Başlık: edebice
Dosya Türü: DOC

Edebice
Başlık: turkceciler
Dosya Türü: DOC

... yapı bakımından diller ve köken bakımından dillerin ... sıfat çeşitleri ve yapılarına ... Münazara türü hakkında bilgi ve örnek bir metin
Başlık: T
Dosya Türü: DOC

... nesne cerr harfleri izafet sıfat salim ve mu ... eserlerin okunup incelenmesi anlatım ve cümle ... bir konuda basit bir metin ve ...
Dosya Türü: DOC

... sıfatlar zarflar edatlar isim ve sıfat tamlamaları ve ... eleştirel bir açıyla incelenmesi ve özel ... ve anlatım bakımından incelenmesi.
Dosya Türü: DOC

Masalların Yapısı ve İncelenmesi. Çev. ... 2005 Dilbilim Metin Dilbilim ve Türkçe ... YALÇIN Güler Ülkü. Bir Öykünün Şematik Yapısı Bakımından ...
Dosya Türü: DOC

Bir insan ve bir peygamber olarak Hz ... Gramer ve anlam bakımından metin ... Ders öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve ...
Dosya Türü: DOC

... İkametgah Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar Haklar ve Özel Hakların İncelenmesi ... Sıfat Cümlesi ve ... Kanalları Bakımından Bir Dağıtım ...
Dosya Türü: DOC

... Cümle Kusurlarının Düzeltilmesi ve Kompozisyon Bakımından Doğru Cümle Oluşturma Doğru ve Güzel Bir Yazı ... ve İncelenmesi Metin ...
Başlık: materyal.tr
Dosya Türü: DOC

Çalışma takviminin incelenmesi ve ders saatlerinin tespiti. ... anlayış ve zevk bakımından ... Belirlenen bir metin üzerindeki isimleri ve isimlerin ...
Başlık: erzincan.edu.tr
Dosya Türü: DOC

Erzİncan Ünİversİtesİ. fen edebİyat fakÜltesİ tÜrk dİlİ ve edebİyati bÖlÜmÜ
1. Sayfadasınız
bir metin sıfat ve türleri bakımından incelenmesi ödevi, bir metin sıfat ve türleri bakımından incelenmesi ödevleri, bir metin sıfat ve türleri bakımından incelenmesi ödev, bir metin sıfat ve türleri bakımından incelenmesi ödev ara
bir metin sıfat ve türleri bakımından incelenmesi, bir metin sıfat ve türleri bakımından incelenmesi ödevi