Ödev Arşiv

Daha Fazla
Üyelik Kampanyası

Word Dosyaları Arama Sonuçları:

Dosya Türü: DOC

... bir metin üzerinde yan ve ... ve eylemsi türleri bakımından incelenecektir. Büyük Nutuk tan dört sayfalık bir metin üzerinde sıfat ve ...
Dosya Türü: DOC

Halk edebiyatı nazım şekilleri ve türleri ... Bir şiirinin şekil ve öz bakımından incelenmesi. ... Forum türü hakkında bilgi ve örnek bir metin ...
Dosya Türü: DOC

... ve bir tiyatro eserinin incelenmesi ... Metin üzerinde yapım ve çekim eklerinin gösterilmesi ... kelime türleri isim sıfat zamir zarf ...
Başlık: edebiyatdersi
Dosya Türü: DOC

Belirlenen bir metin üzerindeki isimleri ve isimlerin çeşitlerini ... yapı bakımından inceleme Mai ve ... dil ve anlatım unsurlarının incelenmesi.
Başlık: soruoku
Dosya Türü: DOC

Türk Dili ve Edebiyatı Dersinin Genel Amaçlarının okunması ders programının incelenmesi ders programındaki amaç ve ... bir gereği olarak ...
Başlık: T
Dosya Türü: DOC

... cümle türleri ve anlatım ... ile Eğitim Araçlarının İncelenmesi Seçimi ve ... şartıyla herhangi bir metin üzerinde ...
Başlık: T
Dosya Türü: DOC

Ait eserlerden seçilmiş eski yazı metinlerin okutulup ve incelenmesi. ... TDE 540 METİN NEŞRİ VE ... Efsane ve menkabe türleri ve bunların ...
Dosya Türü: DOC

... kalender . şık Edebiyatı Nazım Biçimleri ve Türleri ... nin incelenmesi Eski yazılı metin okuma ve ... dil ve üslup bakımından incelenmesi.
Dosya Türü: DOC

Sözcük türleri ve sözcük ... ders kitaplarının eleştirel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim stratejileri ... dil ve anlatım bakımından incelenmesi.
Dosya Türü: DOC

10.Anlatım türleri ve özellikleri ... yapı bakımından inceleme 7. Tanzimat ve Servet-i Fün n Dönemi ... Münazara türü hakkında bilgi ve örnek bir metin
Başlık: T
Dosya Türü: DOC

... mantığın ilkeleri önermeler ve türleri ... eserlerin okunup incelenmesi anlatım ve cümle ... bir konuda basit bir metin ve ...
Başlık: fen.cu.edu.tr
Dosya Türü: DOC

... Zamirler Zarflar Metin bağlamında isim sıfat zamir ve zarf ... incelenmesi Ahmed Fakih ve ... ses ve yapı bilgisi bakımından ...
Dosya Türü: DOC

Sıfatlar ve sıfat çeşitleri. ... Metin tahlilleri bakımından Türkçe ... eleştirisel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ...
Dosya Türü: DOC

... sıfat ve çeşitleri ... doğrudan çıkarım döndürme ve türleri ... dini bilimleri içeren klasik ve güncel bir çok örnek metin okutularak öğrencilere ...
Başlık: turkceciler
Dosya Türü: DOC

Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği ilgili Maddelerinin incelenmesi a.Birinci ve ... 10.Anlatım türleri ve ... ve örnek bir metin
Dosya Türü: DOC

Metnin tanımı ve metin türleri ... Ders öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve ... Öğretmenin ve bir ...
Dosya Türü: DOC

TÜRK DİLİ II CÜMLE VE METİN ... 2 Türkçe de fiil çatıları ve bunların anlam bakımından incelenmesi ... birinci ve ikinci dereceden bir ve iki ...
Başlık: turkceciler
Dosya Türü: DOC

... yapı bakımından diller ve köken bakımından dillerin ... 8.Anlatım türleri ve özellikleri ... Münazara türü hakkında bilgi ve örnek bir metin
Dosya Türü: DOC

Dersin Adı Dil ve Anlatım T. Edebiyatı Zümre No 1 Bir ... Derslerin müfredat programlarının incelenmesi T.T.K. nın 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı kararı
Dosya Türü: DOC

Masalların Yapısı ve İncelenmesi. Çev. ... 2005 Dilbilim Metin Dilbilim ve Türkçe ... YALÇIN Güler Ülkü. Bir Öykünün Şematik Yapısı Bakımından ...
Dosya Türü: DOC

XVIII yüzyıla edeb yönden genel bir bakış Nedim ve Şeyh ... yapı imaj ve anlam bakımından ... Kompozisyon türleri ve uygulaması Türk ve ...
Başlık: erzincan.edu.tr
Dosya Türü: DOC

Erzİncan Ünİversİtesİ. fen edebİyat fakÜltesİ tÜrk dİlİ ve edebİyati bÖlÜmÜ
Dosya Türü: DOC

Metnin tanımı ve metin türleri ... açılı bir anlayışla kuşatabilmesi ve bir değerlendirme raporu yazması için ... dil ve anlatım bakımından incelenmesi.
Dosya Türü: DOC

... Ana kütle Örneklem Parametre İstatistik Verilerin Derlenmesi ve Türleri ... Sıfat Cümlesi ve ... Kullanılan Dağıtım Kanalları Bakımından Bir ...
Dosya Türü: DOC

... Türk Yargı Sistemi Yargı Sistemi ve Dava Türleri ... Özel Hakların İncelenmesi Hakların edinilmesi ve İyi ... metin biçimlendirme ...
1. Sayfadasınız
bir metin sıfat ve türleri bakımından incelenmesi ödevi, bir metin sıfat ve türleri bakımından incelenmesi ödevleri, bir metin sıfat ve türleri bakımından incelenmesi ödev, bir metin sıfat ve türleri bakımından incelenmesi ödev ara
bir metin sıfat ve türleri bakımından incelenmesi, bir metin sıfat ve türleri bakımından incelenmesi ödevi