Ödev Arşiv

Daha Fazla
Üyelik Kampanyası

"10 tane sıfat " İLE İLGİLİ WORD DOSYALARI:

Dosya Türü: DOC

Tümcesinde kaç tane sıfat vardır A 3 B 4 C 5 D 6 . 9 Aşağıdaki ... 10 Küçük çocuklar beyaz uçurtmalarını engin tepelerde uçuyorlardı.
Dosya Türü: DOC

10 ... Cümlede kaç tane sıfat sözcük vardır ...
Dosya Türü: DOC

Kaç tane sıfat olan sözcük vardır a. ... Bir terzi 20 metre kumaşın 1 10 u ile gömlek 2 10 u 98. 5 tane 1 milyon 3 tane 5 milyon 4 tane 250 bin ve.
Dosya Türü: DOC

Bu sabah yaşlı ihtiyar büyük kızının yanına geldi. Cümlesinde kaç tane sıfat tamlaması vardır A 2 B 3 C 4 D 5. 75. Aşağıdaki cümlelerin ...
Dosya Türü: DOC

Cümlesinde kaç tane sıfat vardır A. 1 B. 3 C. 2 D. 4. 1. 0. ... 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat birden fazla ismi nitelemiştir U.
Başlık: dersetkinlik
Dosya Türü: DOC

10 Aşağıdaki ... Minik tavşan yiyecek bulmak için iki saat koştu. cümlesinde kaç tane sıfat vardır a 3 b 2 c 1. 12 Aşağıdaki cümlelerin ...
Dosya Türü: DOC

2 tane kullanılış kuralı vardır. ... Reduction of Adjective Clauses Sıfat cümleciklerinin kısaltılmasında 5 özel durumda mastar to V1 kullanılır.
Dosya Türü: DOC

Sıfat İsim. Yaşlı kadın ... Yeşil feraceli kırmızı entarili siyah düğmeli. Karpuz bilmecesinde kaç tane sıfat tamlaması vardır A 5 B ... 10 ...
Dosya Türü: DOC

10 Aşağıdakilerden hangisi sıfat tamlamasıdır A ... cümlesinde kaç tane sıfat tamlaması vardır A 1 B 2 C 3 D 4 . 35 Aşağıdaki ...
"10 tane sıfat " ile İlgili daha fazla Word Dosyası sonucu görmek için tıklayın.

"10 tane sıfat " İLE İLGİLİ PDF DOSYALARI:

Dosya Türü: PDF

TEST SIFATLAR 1 Küçük kız beyaz mendilini sallayarak uzaklaştı. cümlesinde kaç tane sıfat vardır A 1 B 2 C 3 D 4
Dosya Türü: PDF

Sekiz saat Sıfat tamlamas ... İki bin İki tane bin demektir. Basamaklar ... 10. soru Çalışmalarıyla çalışmaları ile
Dosya Türü: PDF

Yukarıdaki dizelerde kaç tane sıfat vardır A. 1 B. 2 C. 3 5. Çarşıdan ... 10. Aşağıdakilerden hangisi sıfattır A.kalemin ucu B.kapı kolu
Dosya Türü: PDF

Çalışma neticesinde 203 tane isim 61 fiil 65 zarf 73 sıfat 15 tane edat-bağlaç ve 18 tane de zamir olmak üzere toplam 435 kelime incelenmiş.
Dosya Türü: PDF

Sıfat zamirler Türkçenin ... x 1000 1 x 100 0 x 10 4 x 1 x 1 Üç tane yüz ve dokuz tane on ve yedi tane bir kadar bin ve ...
Başlık: 2006 6 T kapak
Dosya Türü: PDF

Yukarıdaki parçada kaç tane kayna ... Yukarıdaki parçada kaç tane sıfat kullanılmam ...
Dosya Türü: PDF

Kelime Nedir Ses Yapısı Bakımından Kelimeler Kelime Türleri Sıfat Sıfat Çeşitleri Belirteç Adıl ilgeç Administrator tarafından yazıldı.
Dosya Türü: PDF

I R B AL METLER 10 tane . 17 ... Sıfat-ı mü şebbehe de fiili gibi amel eder
Dosya Türü: PDF

ÖZBEK TÜRKÇES EDEB D L NDE SIFAT FİİLLER Dr. Aynur Öz Özbek Türkçesi gramerlerinde sifetdaş terimiyle ifade edilen sıfat fiiller fiilin sıfata has ...
"10 tane sıfat " ile İlgili daha fazla PDF sonuç görmek için tıklayın.

"10 tane sıfat " İLE İLGİLİ PPT SUNUM DOSYALARI:

Dosya Türü: PPT

Sıfat İsim Sıfat Tamlaması Sıfat Tamlayan İsim ... Tamlanan iki tane Hanımının çocuğunun duaları etkili olmuştu. Tamlayan iki tane Not ...
Başlık: Slayt 1
Dosya Türü: PPT

Testin başında yer alan yönergeye göre kişiler 300 tane sıfat içerisinden kendilerini tanımladığını düşündükleri istedikleri kadar sıfat ...
Dosya Türü: PPT

... 7 CEVAP D SORU 10 Sıfat-fiil ekiyle türetildikleri halde bazı sözcükler fiil ... Taze canlar var Yukarıdaki parçada kaç tane fiilimsi ...
Dosya Türü: PPT

Diğer İtikat imamımız İmam Eş ar bu sıfatı müstakil bir sıfat olarak düşünmez. Böylece bu mezhepte Sübut sıfatlar yedi tane olmuş olur.
Dosya Türü: PPT

SORU 10 Ateş düştüğü yeri yakar. atasözünde de görüldüğü gibi ... Yukarıdaki beyitte kaç tane sıfat vardır
Dosya Türü: PPT

Sıfat- fiil ekleri genellikle sıfat tamlaması kurar. ... UNUTMAYINIZ Not 1 Bir cümlede kaç tane fiilimsi varsa o kadar da yan cümle var demektir.
Dosya Türü: PPT

CEVAP B 10 Zamirle kurulan ad ... Fatoş -Üç tane elmam kalır öğretmenim demiş. Öğretmen -Ama nasıl olur demiş. ... Zamir-Zamir-Sıfat B Zamir-Sıfat ...
Dosya Türü: PPT

Bu cümlelerde kaçar tane ... sıfat fiil veya zarf fiillerle ... BİRLEŞİK CÜMLE Slayt 9 Slayt 10 Slayt 11 Slayt 12 KOŞULLU BİRLEŞİK ...
Dosya Türü: PPT

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sıfat ... Bahar gelince dağlara mantar toplamaya gideriz. tümcesinde kaç tane ... Slayt 9 Slayt 10 Aşağıdaki ...
"10 tane sıfat " ile İlgili daha fazla PPT Sunum sonucu görmek için tıklayın.
10 tane sıfat ödevi, 10 tane sıfat ödevleri, 10 tane sıfat ödev, 10 tane sıfat ödev ara
10 tane sıfat , 10 tane sıfat ödevi