Ödev Arşiv

Daha Fazla
Üyelik Kampanyası

Word Dosyaları Arama Sonuçları:

Dosya Türü: DOC

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek kelimeler vardır ... Cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış sözcük vardır
Başlık: testindir
Dosya Türü: DOC

TÜRKÇE. SES-HECE-KELİME BİLGİSİ-2- Ünlü ve Ünsüz Harfler 3. SINIF. Alfabemizde ..sessiz ve ..sesli harf vardır.
Dosya Türü: DOC

Kelimeler birlikte kullanılmıştır A ... 53-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek kelimeler vardır a Ayağa ...
Dosya Türü: DOC

Ünsüz İkizleşmeleri. ... Bu kelimeler cümle içinde anlamca ön plana çıkarılmak istenen anlam ve ses bakımından pekiştirilen sıfat zarf ...
Başlık: testindir
Dosya Türü: DOC

AŞaĞidakİ kelİmelerİn ses sayisini ÜnlÜ ve ÜnsÜz harflerİnİ belİrtİnİz. sÖzcÜkler ses sayisi ÜnlÜler ÜnsÜzler Öğretmen gecekondu türkçe .
Dosya Türü: DOC

Author a Created Date 08 04 2011 06 34 00 Title Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlarını karşılarına yazınız Last modified by ONUR
Başlık: inceedebiyat
Dosya Türü: DOC

Türkçe de 8 ünlü 21 ünsüz vardır. 2- SÖZ DİZİMİ ... 16- Tabiat taklidi kelimeler için ses özellikleri açısından herhangi bir sınırlama yoktur.
Dosya Türü: DOC

Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlarını bitişik eğik yazı ile karşılarına yazınız. Zelzele
Başlık: dersturkce
Dosya Türü: DOC

Arapçadan dilimize giren ve özgün biçimlerinde sonunda ikiz ünsüz bulunan kelimeler Türkçede tek ünsüzle kullanılır.
Dosya Türü: DOC

ünsüz yumuşamasına. örnek kelimeler vardır A Ayağa ... Ünsüz benzeşmesi B Ünsüz yumuşaması C Ünlü daralması D Ünlü düşmesi.
Dosya Türü: DOC

1- Aşağıdaki kelimeler alfabetik olarak. sıralanırsa en sonda hangisi yer ... ünsüz harfleri hangisidir A d e m k r B d m k r s C d o k ...
Dosya Türü: DOC

Tanesi ünsüz 8. tanesi de ünlüdür. ÜNLÜLER. ... Bu ünsüzlerle başlayan kelimeler ya Türkçe değildir ya da Türkçe ise değişime uğramıştır.
Başlık: dersturkce
Dosya Türü: DOC

Bazı tek heceli kelimeler ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında veya ... Ünsüz türemesi hece sayısını değiştirmez. Örnek his-i his. s. i ...
Dosya Türü: DOC

Kelimeler hecelerden oluşur heceler seslerden oluşur. Kelimeyi oluşturan seslerin karşılığı olan işaretlere harf denir. ... ÜNSÜZ SESSİZ HARFLER.
Dosya Türü: DOC

Yapım ekleri yeni kelimeler türetmez. III. Çekim ekleri yeni kelimeler türetir. IV. ... Ünsüz Benzeşmesi B Ünsüz Yumuşaması C Ünlü ...
Dosya Türü: DOC

Bu yüzden Arapçadan dilimize geçmiş olan ve sonunda ikiz ünsüz bulunduran kelimeler yalın durumunda kullanıldığında ünsüzlerden biri düşer. ...
Dosya Türü: DOC

Burada yeni harflerle yazarken son sesi Türkçede sert ünsüz olan Ahmet gibi bir kelimenin efendi gibi ünlü ile başlayan bir kelime ile kullanılması söz ...
Dosya Türü: DOC

D- Wat Türkçe kelimeler w ile başlamaz ve w Türkçe kelimelerde bulunmaz. ... A- Sabahçı Ünsüz benzeşmesi . B- Sağlığımız Sert ünsüz yumuşaması
Dosya Türü: DOC

Alıntı kelimeler kuralı ihlal eder Hayret-i Hayreti. Hukuk-u Hukuku. şık- ne şıkane Feryat-ı feryadı Hudut-u hududu
Dosya Türü: DOC

1.Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz değişimine örnek gösterilemez A ... ünlüsü düşer. Bu kelimeler büyük ünlü uyumuna uyar. ...
Başlık: turkcedersimiz
Dosya Türü: DOC

11-Yukarıdaki dizelerde yer alan kelimeler- den hangisinde . ünsüz yumuşamas ...
Başlık: 1
Dosya Türü: DOC

Akrabalık bildiren kelimeler büyük harfle başlamaz Tülay abla Ayşe ... İçinde yan yana iki veya daha fazla ünsüz bulunan batı kökenli alıntılar ...
Dosya Türü: DOC

Yukarıdaki dizelerde yer alan kelimeler- den hangisinde ünsüz yumuşaması vardır A ... Ünsüz yumuşaması . C Ünlü daralması . D Ünsüz düşmesi.
Dosya Türü: DOC

11.Yanlış Yazılan Kelimeler. 12.Türkçe nin Harf Özellikleri. KELİMEDE ANLAM. ... Sonda iki ünsüz bulunabilir Türk kurt dört kürk yurt zırt pırt..
Başlık: soruoku
Dosya Türü: DOC

... Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı kelimeler bir arada verilmiştir A Türkçemizde bir hecede en fazla bir ünlü ses ve en fazla üç ünsüz ...
1. Sayfadasınız
ünsüz kelimeler ödevi, ünsüz kelimeler ödevleri, ünsüz kelimeler ödev, ünsüz kelimeler ödev ara
ünsüz kelimeler, ünsüz kelimeler ödevi