Ödev Arşiv

Daha Fazla
Üyelik Kampanyası

PDF Dosyaları Arama Sonuçları:

Dosya Türü: PDF

Necati Demir in üzerinde çalışt ... meler de gösterilmiş ... isimler sıfatlar zamirler zarflar edatlar
Dosya Türü: PDF

Varlıkları söz konusu olan bazı insan tipleri üzerinde ... Bunlarla ilgili de bir kaç örnek ... Eski Anadolu Türkçesinde söz diziminde çoklukla sıfatlar ...
Dosya Türü: PDF

Asıl metin 718 sayfayı bulmaktadır. ... lar gösterilmiş ... M tür d aklın bir işlevi olarak gördüğü istidlali kullanarak
örnek bir metin üzerinde gösterilmiş sıfatlar ödevi, örnek bir metin üzerinde gösterilmiş sıfatlar ödevleri, örnek bir metin üzerinde gösterilmiş sıfatlar ödev, örnek bir metin üzerinde gösterilmiş sıfatlar ödev ara
örnek bir metin üzerinde gösterilmiş sıfatlar, örnek bir metin üzerinde gösterilmiş sıfatlar ödevi